Подходи при измерване на БВП

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има три подхода при измерването на БВП.

Производствен

Производствен – сумира се добавената стойност създадена във всички отрасли на стопанството. Добавена стоиност е всичко онова, което се добавя към суровините и материалите на дадения стадии на производство.

Разходен

Разходен – БВП се изчислява като сума от съвкупните разходи, които правят на макроравнище всички стоки субекти. Това са потребителски разходи на домакинства за крайни блага.

Доходен

Доходен – доходи от заплати и възнаграждения от труд и самонаемане. Чисти лихви ренти, наеми и други доходи от собствености.

Вижте още

Източници

  • Катя Бекярова, Боян Велев, Икономически теории
  • Кръстьо Чуков, Финансов-стопански анализ на предприятието

Външни препратки