Подходи в изучаване на лидерството

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Лидерството е сложен и едновременно труден за изследване проблем. Съвременната теория предлага три подхода за неговото изучаване: поведенски, ситуационен, подход от позициите на лич­ните качества.

Същност

Lider7.png

Евентуалните личностни черти и характеристики на лидерите и възможностите, които стоят пред тях за начините за оказване на влияние върху групата, са сред главните въпроси, които занимават изследователите на лидерството.

Значителен брой изследвания са направени за характеристиките на лидерите, лидерските стилове и тяхната ефективност.

Подходите за изучаване проблемите на лидерството се отнасят към теорията за личностните черти, теорията за лидерските стилове, теорията за вероятността.

Изследователите не обясняват еднозначно различията между ефективното и неефективното лидерство.

Поради това се налага разглеждането на теоретичните концепции, които съчетават различни подходи за определянето на лидерството, а именно универсални които търсят идеалната комбинация от личностни черти и поведение като ключ към най-ефективния стил на управление, и ситуационни които определят значимостта на сбора от ситуации, предопределящи различни стилове на управление в различни ситуации (пак там).

Вижте още

Източници

Външни препратки