Персонал

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Персонал

Персоналът е съвкупност от всички служители в учреждение или заведение, представляваща група по професионален или друг признак.

Същност

Персоналът на предприятието е цялата количествена съвкупност от заетите с определена дейност в нея (институция, организация, стопанскаединица). При анализа на човешките ресурси е небходимо да се отчитаъ и техните качествени характеристики състав, структура, образование, квалификация на заетите.

Съставът и структурата на персонала на предприятието зависят от разделението на труда по отделни функции или дейности, и се състоят от:

  • Изпълнителски персонал - Той извършва дейности, свързани с основния проиводствен процес.
  • Разработващ персонал - Извършва дейности, свързани с разработване на краткосрочната или дългосрочната политика на фирмата (техническа, икономическа, иновационна, инвестиционна, пазарна и др.).
  • Управленски персонал - Извършва дейности, свързани с мениджмънта на предприятието, определящ неговата политика и стратегии.
  • Обслужващ персонал - Той извършва дейности, по обслужването на посочените по-готе видове функции - разработващи, управленски и изпълнителски;

Вижте още

Източници

Външни препратки