Панелно проучване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Панелните проучвания се характеризират с това, че едни и същи данни от определени променливи се събират периодично от една и съща представителна извадка от единици.

Същност

В маркетинговите изследвания под панел се разбира съвкупност от лица, домакинства, магазини и др. единици, които са дали съгласието си и участват в предоставянето на данни относно тяхното поведение, отнасящо се до определени категории и марки за даден вид. Чрез тях се постига знание за динамиката на пазара, за измененията, трендовете, колебанията. Осъществява се от различни специализирани институции.

Данните от панелните проучвания са полезен източник на вътрешна информация за маркетинговите специалисти. За търговския бизнес са от особено значение, тъй като дават възможност за анализ и проникване със собствени марки на търговеца на онези продуктови категории, които бележат най-силно развитие.

Те осигуряват също така много по-голяма надеждност на резултатите и отчитането н измененията във времето, отколкото измерванията, получени от отделните независими извадки. Обикновено се използват за осигуряване на количествена информация от по-общо естество.

Вижте още

Източници

  • Маркетингови изследвания, Желев, С., Университетско издателство «Стопанство»
  • Mercer, D., Marketing Strategy: the Challenges of the External Environment, Penguin Books, 1998.
  • Димитър Атанасов Шопов, Лалко Стойчев Дулевски, Любомир Минчев Стефанов, Марин Александров Паунов, Христо Георгиев Малешков, Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990 година
  • Ръков. проект Николай Щерев, Изследване на пазарната ориентация на български индустриални фирми
  • Науч. рък. Димитър Шопов, Изследвания на пазара на труда и индустриалните отношения в България след 1990 година

Външни препратки