Организационна структура

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Терминът структура е пряко свързан с процесите на управление във всяка една фирма или организация.Чрез него се определят броят и облика на всички звена свързани с процеса на дейност в фирмата. От организационната структура на една организация зависи цялата й ефективност.

Същност

Организационно управленската структура се свързва с управляващата подсистема. Изгражда се на основа на органите на управление на различни равнища и на връзките между управляващи и управлявани. Организационно управляваната структура е съвкупност от отделни елементи, които са йерархично подредени и взаимодействат помежду си за реализиране на поставената цел. Една от основните задачи на всеки висш мениджър е да формира организационната структура на управление на компанията, както и своевременно да я променя, когато има такава нужда. Организационната структура на управление е едно от най-мощните средства в усилията на мениджърите организацията им да е ефективна и конкурентоспособна. Питър Дракър отбелязва, че изискванията към организационната структура на управление са:

  • да създаде организация на бизнес действие
  • да има възможно най-малък брой нива на управление
  • да е предпоставка за обучение и проверка на утрешните висши управляващи

Графично представяне

Str2.jpg

Вижте още

Източници

Външни препратки