Непрекъснат финансов пазар

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Sedalishteto na barselonskata fondova borsa.
Седалището на барселонската фондова борса.

Непрекъснатият финансов пазар е този, където търгуването на ценни книжа и други финансови активи може да се извърши по всяко време на денонощието. На него няма ограничения на отделни промеждутъци от време, когато могат да се осъществяват сделки.

Същност

Непрекъснатите пазари са пазари, които имат достатъчно по обем дейност, такава при която търговия с определени размери може да се извърши по всяко време, без това да повлияе на текущата пазарна цена.

Това са пазари, които генерират нива на дейност, достатъчно здрави, за да се позволи търговията без да се създава несигурност и отрицателно влияние върху текущата пазарна цена. Докато търговията има възможност да бъде извършвана, пазарът остава достатъчно постоянен, че дейността му да не доведе до показатели с огромна стойност, които да примамят инвеститорите, за да се започне масово изпълнение на големи поръчки за покупка или продажба. Непрекъснатия пазар се явява относително стабилна структура, преживяваща последователни нива на търговия, и склонна да поддържа справедлива пазарна цена.

Финансовите анализатори са основна движеща част от то състояние на всеки един пазар. Те изследват информацията и операциите, които биват извършвани всеки ден, всяка седмица, месец, година след година. Непрекъснатия пазар се проявява в множество свои разновидности (валутни борси, стокови пазари и др.). Съществуват едно - единствено обстоятелство, което обособява един пазар като постоянен или като непостоянен. Това е наличието или липсата на такaва при ограничаването във времето на извършването на определените финансови операции.

Синоними : перманентен, непрекъснат, свободен пазар

Променливост

Перманентния пазар се променя за определен период от време, когато някои по смели и агресивни инвеститори изпълняват сделки, чрез които генерират огромна печалба за сравнително малък интервал от време. Тогава, въз основа действията на инвеститорите се проявява пазарна нестабилност, водеща съответно до малки, резки промени и преминаването на пазара от прекъснато в непрекъснато състояние.

Предимства

  • лесно купуване и продаване на различни видове ценни книжа
  • малки, но по-сигурни печалби от една сделка
  • нисък размер на нестабилност на бъдещата финансова операция
  • по-голям обхват на сделките 24/5

Примери

  • първият е с дневно отваряне и затваряне на позиции т.е. периодично попълване на пазара - PR
  • Forex пазарът е най-големият, най-ликвидният и най-стария финансов пазар в света. Работи 24 часа в денонощието 5 дни в седмицата чрез търгуването на различни видове чуждестранна валута (USD, CHF, GBP, JPY). Валутите на света са на плаващ валутен курс, и те винаги се търгуват по двойки. Около 85% от всички дневни транзакции, свързани с търговията на основни валути. Четири основни валути, свързани по двойки обикновено се използват за инвестиционни цели. Те са: еврото спрямо я долар (EUR / USD), щатски долар срещу та йена (USD / JPY), я паунд срещу американския долар (GBP / USD) и щатски долара срещу я франк (USD / CHF)

Вижте още

Източници

  • Smith, V., „An experimental study of competitive market behavior”, Journal of Political Economy, 2008
  • Schmiedel, H. and Schonenberger, A., “Integration of securities market infrastructures in the Euro Area” , July 2005
  • Kennedy, M., “Continuous Market”
  • Матеев, М.- Особености и управление на финансовите пазари по света и в България,С., сп. Финанси на фирмата № 8, 1998.

Външни препратки