Мозъчна атака

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съществуват много определения на понятието “мозъчна атака”, но в основата си това е групов метод за генериране на мисли и идеи, свързани със специфичен въпрос или проблем за решаване. Този метод позволява да се генерират голям брой мисли и идеи за кратък период от време. Напоследък у нас навлезе чуждицата "Брейнсторминг".

Същност

Пример за мозъчна атака на тема "Глобалното затопляне"

Брейнстормингът е техника при конференции, чрез която дадена група се стреми да намери разрешение на специфичен проблем, като всички идеи идват спонтанно от членовете й. Брейнстормингът е процес, предназначен да извлече максимален брой идеи, свързани със специфична област от интереси; техника, която увеличава максимално способността да генерираме нови идеи. Изисква група хора да оставят настрани забрани и правила, с цел да създават нови идеи и решения. Брейнстормингът е време, посветено на създаването на голям брой идеи, без значение от първоначалната им стойност. Това е създаване на оптимално състояние на ума, така че да генерира идеи. Това е свободна асоциация между различни идеи.

Главната цел при провеждането на мозъчната атака е да се насърчават участниците в нея да бъдат активни. Това се постига, като им се позволява да изказват на глас своите гледни точки и идеи и по този начин да подпомагат предлагането на идеи и от други участници.

При метода “Мозъчна атака” могат да бъдат предлагани всякакви нестандартни идеи, като този, който ги предлага, не е длъжен да дава обяснения, уточнения или оправдания. Процесът продължава дотогава, докато не се изчерпат всички мисли и идеи.

Мозъчната атака е прост и ефективен метод, който може да бъде използван в голям брой проблемни ситуации. Той може да бъде използван още и за събиране на информация, за определяне намаляването на рискове в организацията, за разкриване на нови възможности и други.

Същността на този принцип се състои в това да се изготви един списък всичко онова, което му хрумва на този, който се опитва да разреши някакъв проблем, като се приемат без предразсъдъци всички идеи. Не трябва да се анализира качеството на тези идеи за разрешаване на проблема, а важното тук е тяхното количество. В последствие тези идеи могат да се променят или модифицират с цел да се получат нови и по-съществени.

Метод

 • Работната среда подпомага творческия процес.
 • Решенията на проблемите могат да бъдат намерени бързо и с малко разходи.
 • Отговорността за резултатите е разпределена между всички участници.
 • Може да се добие по-ясна представа за проблема.
 • Осъществяването на процеса е улеснено от факта, че персонала взема участие в процеса на вземане на решения.
 • Предложенията и начините на решаване на проблемите са нетрадиционни.

Цели

 • Кога, или при какви условия комуникационният процес ще бъде ефективен?
 • Кога, или при какви условия клиентите ще бъдат доволни от нашите услуги?
 • Как можем да се предпазим от стреса и да се справим с психическото натоварване?
 • Как може да се повиши производителността?
 • Каква да бъде визията на нашата организация ?
 • Как да разберем какви са предпочитанията на нашите клиенти?
 • Как може да популяризираме нашите продукти?
 • Как да повишим сътрудничеството?
 • Какви нови продукти можем да предложим на нашите клиенти след две години?
 • Как можем да повишим ефективността на отделите продажби?
 • Как можем да подобрим сътрудничеството между отделите и останалите звена в организацията?

Вижте още

Източници

 • Lonnie Pacelli, The Perfect Brainstorm: Getting The Most Out Of Brainstorming Sessions (The Leadership Made Simple Series)
 • Brian Cole Miller, Quick Brainstorming Activities for Busy Managers: 50 Exercises to Spark Your Team's Creativity and Get Results Fast
 • Eric Maisel, Brainstorm: Harnessing the Power of Productive Obsessions
 • Charles Clark and Charles H Clark, Brainstorming - The Dynamic New Way to Create Successful Ideas
 • Brian Clegg, Instant Creativity: Simple Techniques to Ignite Innovation & Problem Solving

Външни препратки