Модел

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Модел може да се отнася до:

Икономика

 • Ценови модел - начинът на определяне на цената в рамките на съответния пазарен дял
 • Модел на петте сили - служи за да се установи структурата на конкуренцията в отрасъла към даден момент
 • Икономически модел - формализирано описание на различните по естеството, сложността и стойността си икономически процеси и явления протичащи в обществото
 • Имитационен модел - представлява съвкупност от модули, регистриращи сбъдването на определени събития във времето и обработващи събираните данни относно протичащите процеси
 • Имитационно моделиране - метод за изграждане на модел и описващи процеси по начини, по които биха протекли в действителност
 • Европейски модел - пряко свързан с развитието на европейския мениджмънт

Финансови операции

 • Едноиндексен модел - модел на възвръщаемостите на акциите, при който влиянията върху възвръщаемостите се декомпозират (разлагат) на систематичен (измерван от възвръщаемостта на общ пазарен индекс) и на специфични за фирмата фактори
 • Многофакторен модел - модел, при който възвръщаемостта на активите се обяснява и прогнозира като резултат от влиянието на няколко (поне два) фактора
 • Модел на Марковиц - съвременната теория на портфейла (“модерната теория на портфейла”)

Статистика

Математика

Компютърни науки

 • Компютърен модел - компютърна симулация
 • Език за моделиране - всеки изкуствен език, който може да се използва за представяне на информация или знания в структура, която се определя от последователен набор от правила