Мечи пазар

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Bear market
Мечи пазар

Мечият пазар е пазар, който се характеризира с понижаващи се цени. Мечи пазар се появява, когато икономиката е в рецесия и безработицата е висока. Ако периодът на спадане на цените е кратък и веднага след това следва период на покачващи се цени на акциите, се нарича корекция. Най- известният мечи пазар в историята на САЩ е на Голямата депресия от 1930 год.

Същност

Мечият пазар представлява период от няколко месеца или години, през които цената на ценните книжа последователно намалява. Терминът обикновено се използва на фондовия пазар , но също така може да опише специфични сектори като недвижими имоти , облигации и чуждестранна валута.

Мечият пазар се характеризира с песимизъм в нагласите на инвеститорите. Наблюдава се слаба или отслабваща икономика, причинена от ниската заетост, ниският разполагаем доход и намаляване на печалбите на бизнес разпоредителите.

Като причина за появата на мечи пазар може да се посочи падащото доверие на инвеститорите. Когато инвеститорите вярват, че ще се случи мечи пазар, те са склонни да предприемат действия ( като продажба на акции ), за да избегнат евентуални загуби от очакваното намаление на цените. Поради тази причина тези действия се превръщат в очакваната реалност.

Други причини, които влияят за появата на мечи пазар са икономическите цикли и правителствената намеса.

Идентификация

Bear market
Мечи пазар

Идентифицирането и оценяването на мечи пазар е изкуство и наука.

Мечият пазар е налице, когато най- малко 80 % от всички борсови цени падат през продължителен период от време. Той също така съществува, когато някои от пазарните индекси, като ''Dow Jones Industrial Average'' и ''S & P 500 '' падат най- малко с 15 %.

Разбира се различните пазарни сектори изпитват мечи пазар в различни моменти.

Примери

  • Мечият пазар следва срива на Wall Street от 1929 год. и заличава 89 % от пазарната капитализация на Dow Jones Industrial Average от юли 1932 год. Всичко това отбелязва началото на Великата депресия.
  • Друг дългосрочен мечи пазар се наблюдава в периода от около 1973 г. до 1982 г. , като обхваща енергийната криза през 1970 г. и високата безработица от началото на 1980 г.
  • Мечи пазар настъпва и в периода между март 2000 г. и октомври 2002 г.
  • Най-скорошен пример за мечи пазар е периода между октомври 2007 г. и март 2009 г.

Прогнози

Експерти се опитват да прогнозират икономическата обстановка и перспективи за растеж през следващите три до пет години.

  • Изследването на експерти от InvestmenNews, прогнозират много бавен растеж през 2012 год. Това издание е водещ източник на новини от финансовите консултанти и се ползва с голямо доверие в бранша.
  • Според някои експерти няма как през 2013 год. да се наблюдава бичи пазар и вероятно кризисната ситуация ще продължи до 2020 год.
  • Според известният журналист Гари Шилинг, спукването на спекулативния пазар в ИТ сектора е довел света в нов мечи пазар, който може да продължи до 2020 год. На този фон акциите ще са под натиск, докато доларът и облигациите ще поскъпват.

Вижте още

Източници

Външни препратки