Метод на критичния път

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
metodnakritichniqput1.
Един мениджър на проект се нуждае от мотивацията на оптимист и от предпазливостта на песимист” Ан Бригс, продуктов директор.

Методът на критичният път (CPM - Critical Path Method ) е инструмент, чрез който може да се състави графика на дейностите въз основа на логическата структура на мрежата и да се оцени риска при изпълнението на всяка от работите, които трябва да се извършат по даден проект.

Същност

Методът на критичния път представлява важен инструмент за ефективното управление на проекта. Техниката е разработена в края 1950 година от Морган Р. Уолкър и Джеймс Е. Кели. Всеки проект с взаимосвързани дейности може да прилага този Метод на математически анализ. С помощта на проведена структурна разбивка на задачите и с резултатите, които се очакват, има възможност да се определи графикът на проекта, както и последователността на всички задачи. Някои от тях могат да бъдат извършвани паралелно – изпълнението на някои да е следствие на други и т.н. Методът на критичния път ни помага да разберем:

  • Колко време е нужно, за да бъде завършен проекта
  • Кои дейности са определени като „критични” и дали това ще повлияе на определения вече срок за завършване

Ако се даде информация за всяка една от дейностите – затова какво е нужно, за да се ускори проекта,то методът на критичния път може да бъде полезен за:

  • Дали трябва да се ускори проекта
  • Кой е най-ефективния и евтин път за ускоряване на проекта

Дейности

На практика начинът на рисуване на диаграмата не е непременно обвързан с нея, но най-често двете се съчетават, защото важни данни за метода на критичния път се показват именно в този вид – чрез диаграма. Обикновено дейностите в този тип диаграми се рисуват като правоъгълници , в които са описани важни детайли за конкретната дейност. Те включват: име на дейността, ранен старт, ранен край, късен старт, късен край, продължителност, луфт.

В зависимост от тях се определят и „критичните” моменти по даден проект – тези дейности, които нямат луфт ( луфт=0 ). Критичният път е максималният по продължителност пълен път в мрежова схема. Именно дължината на критичния път показва най-малката възможна продължителност на проекта като цяло. Срокът за изпълнение на проекта може да бъде намален чрез съкращаване на продължителността на дейностите по критичния път.

Следователно, всяко забавяне на работите по критичния път води до увеличаване на продължителността на целия проект. За недостатък на критичния път Мартин Немзов споделя: „За съжаление, много хора, стъпили на критичния път, а именно мениджъри на проекти и проучвателни екипи, се отнасят към него като съм единствения възможен път.

Всъщност той е гъвкав от начало до край и дава възможност за съкращаване на разстоянието и за минаване напряко”. Оптимизиращите – метод на критичния път и ПЕРТ ( PERT - Program Evaluation and Review Technique ) модели за основани на структурен анализ чрез граф на събитията ( графовете на събитията представят работите като връзки, а възловите точки изобразяват факт на постигнат резултат в следствие на извършената работа).

Разширяване и гъвкавост

Първоначално методът на критичният път се отнася до логически зависимости между крайните елементи на проекта. Оттогава е разширен, за да се даде възможност за включване на ресурси, свързани с всяка дейност чрез процеси, наречени ресурси на база дейности и изравняване на ресурсите. При това изравняване на ресурсите може да се стигне до забавяне, което от своя страна да превърне по-краткия път в по-дълъг или най-дълъг. Методът на критичния път може лесно да се включи в концепции за стохастични прогнози, използвайки ПЕРТ анализ и методология за поредица от събития.

При методът на критичния път една грешка може да е причина за грешни изчисления и да доведе до неизпълнение на проекта. Въпреки това измененията от първоначалната графика могат да бъдат изчислени и по този начин да се предприемат съответни мерки. Методът за критичния път се е наложил и затова е вграден в повечето софтуерни инструменти за управление на проекти, където алгоритъмът му може да бъде приложен автоматично.

Вижте още

Източници

  • „Управление на проекти”, Мениджър 2007 година
  • David M Stires, Modern management methods PERT and CPM: Program evaluation review technique and critical path method
  • A. Kaufmann, Critical Path Method
  • James M. Antill and Ronald W. Woodhead, Critical Path Methods in Construction Practice

Външни препратки