Матрица на решенията

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Матрицата на решението, (или платежна матрица) както е описана от Кук и Слак, е метод за моделиране на сравнително прости решения в условия на несигурност по такъв начин, че да се направят ясни откритите възможности за този, който взема решението, факторите или „естествените състояния”, съответстващи на решението и вероятните последствия от комбинация от всяка възможност с всеки фактор.

Същност

Преценяването на възможните решения в матрица на решенията, значително улеснява този, който се налага да ги взима. Чрез този начин нагледно се представят ако не всички, то повечето и по важни възможни решения, последвани от евентуалните ситуации, които могат да настъпят в следствие на взетото решение. Чрез този метод може най-лесно и обективно да се прецени кое ще е най-доброто и кое ще доведе до неприятни последствия.

Например в една реална бизнес ситуация, мениджърите и управленците от по високо ниво (както и някои от по ниско), трябва във всеки един момент да бъдат подготвени за вземане на важно стратегическо или оперативно решение. В такъв момент, за тяхно улеснение, матрицата на решенията може до голяма степен да даде нагледен вид на създалата се моментна ситуация и да представи най-опростено възможните изходи от евентуалните решения, които са налице.

Приложение

Kartinka3matrica na reshenieto.jpg

Приемаме, че фирмата преследва определени цели - искаме максимално да я планираме(преценим); фирмата работи като система и е насочена към бъдещето; фирмата работи в пазарни условия - отговаря за всички свои действия(решения). За максимално точно определяне на бъдещия резултат(печалбата) фирмите планират(бюджетират) финансовата година. За тази цел:

 • фирмата описва всички свои вътрешни фактори;
 • определя количеството и силата на влияние на всички външни фактори и въздействието им върху нея с определена скорост. Формира се комбинация от всички възможни решения (комбинации) от въздействието на вътрешните и външните фактори. Получават се:
 • по колона въздействието на един външен фактор върху всички вътрешни;
 • въздействието на всички външни върху един вътрешен фактор.

Вижте още

Източници

 • Маврова-Гиргинова Мария, Съвременни методи за определяне нивото на приемливия риск при насипни язовирни стени, Годишник на УАСГ, Св.VI , Хидротехника, София, 2004
 • Мараджиева М., М.Маврова-Гиргинова, Анализ на риска при експлоатация на скатови преливници, Годишник на УАСГ, Св.VI , Хидротехника, София, 2004
 • Waars P.H. and A.C.Vrouwenvelder, Risk management of large scale floodings, Heron, Vol. 49, N1, 2004
 • Ganoulis J., Risk-based floodplain management: A case study from Greece, Int. J. River Basin Management Vol.1, N1, 2003
 • Мараджиева М., М.Маврова-Гиргинова, Подходи за установяване нивото на риска при експлоатация на облекчителни съоръжения - I част: Методика, Булаква бр.1, Издание на БАВК,2004
 • Мараджиева М., М.Маврова-Гиргинова, Подходи за установяване нивото на риска при експлоатация на облекчителни съоръжения - II част: Язовир Йовковци, Булаква бр.1, Издание на БАВК,2004
 • Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове, С.,1988
 • Berger J.B., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer, New York, 1985

Външни препратки