Матрица на Ансоф

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Матрицата Продукт / Пазар е модел, който е доказал своята полезност при определянето на възможностите за бизнес растеж в процеса на стратегическо планиране. Той е представен от Игор Ансоф през 1965 г. Матрицата има две измерения: продукти и пазари. От тях произтичат четири основни типа стратегии.

Същност

  • Пазарно проникване /настоящ продукт на настоящ пазар/ – Фирмените стратегии основани на пазарното проникване обикновено се фокусират върху търсената промяна на клиентите от инцидентни в регулярни, от регулярни в големи. Обикновено се акцентира върху активизиране на продажбите на съществуващите пазари. Типичните инструменти са програмите за позициониране, отстъпките за количества, бонус схеми и мениджмънт на връзките с клиенти. Несъмнено стратегиите за пазарно проникване са свързани с индустриализация на производството и намаляване на разходите.
  • Пазарно развитие /настоящ продукт на нов пазар/ – фирмените стратегии основани на пазарното развитие се опитват да “примамят” клиентите от конкурентите, да представят съществуващи продукти на нови пазари или да внедрят нови брандове на пазара.
  • Продуктово развитие – Фирмените стратегии основани на продуктовото развитие акцентират върху възможностите за продажби на други продукти на регулярните клиенти. Това могат да бъдат и принадлежности, добавки или изцяло нови продукти.
  • Диверсификация – фирмените стратегии свързани с диверсификацията са най-рискови. Обикновено във фокуса е създадения имидж на фирмата и комуникацията, чрез която се обяснява защо компанията влиза на нови пазари с нови продукти. В тази алтернатива могат да бъдат допълнително разграничени следните възможности.
  • Вертикална интеграция (преместване в бизнеса на доставчиците или купувачите). Тук се включват инициативите за затваряне на цикъла с цел да се намалят разходите, да се осигурят регулярни доставки, да се контролира по-добре качеството на продукцията, да се подобри планирането на продукцията. Проблемите в тази насока са свързани със рентабилността от затварянето на цикъла и от размера необходимите инвестиции.
  • Концентрирана диверсификация (нов продукт тясно свързан с настоящия продукт на пазара)
  • Конгломератна диверсификация (нов продукт на нов пазар).

Графично представяне

Матрица на Ансоф

Вижте още

Източници

Външни препратки