Маркетинг

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Маркетингът е наука за пазара. Практическата му роля е да обслужва бизнеса при постигането на неговите цели производствена, търговска и всички други видове цели е бизнес.

Същност

Печалбата е същността на бизнеса. Целите на бизнеса са клиентите (ако няма клиенти, няма печалба). Бизнеса помага на фирмите да открият своите клиенти и да ги задържат (което е по-трудно в условията на пазарна икономика) и трето: да увеличи техния брой. Всяка фирма има успех, ако може да задържи клиентите си и това става със средствата на маркетинга. Маркетингът е свързан с търсенето. В съвременните условия обаче, ще се засилва и другата страна, маркетинга да предвижда, да изпреварва търсенето. Маркетинга обслужва пазар на купувачи (западно европейския пазар (купувачът винаги има право). Има пазар и на продавачи (дефицитните пазарни икономики (всеки си произвежда, за каквото има ресурси (работна ръка) и стоките са по-скъпи). БГ пазарът е пазар на продавача.

История

Маркетингът се развива първо в практиката, а после се развива като наука. По отношение на маркетинга това става началото на 20 век. Първоначално в САЩ в рамките на индустриалната революция, интуитивно. По време на ИР има свръхпроизводство, но някой конкретни стоки са дефицитни. Това противоречие между изобилието на предлагането и трудното търсене предизвиква изграждането на звена по маркетинг в структурите на големите компании. В навечерието на ВСВ маркетингът придобива голямо значение и сред страните в Европа. В БГ, в страните от СОЦ с развива 90-те години, особено в Чехия, Унгария и Полша. Първите звена в БГ се намират в българската търговска палата. От гледна точка на отрасъла. Във всички западни страни е в едни отрасли. Появява се като практика първо сред фирмите предлагащи храни и специално разфасовани стоки. След това машинни съоръжения, потребителски услуги, международен маркетинг, маркетинг в нематериалната сфера спорт, култура и пр. Последната сфера е политическият маркетинг.

Вижте още

Източници

  • David A. Aaker, Erich Joachimsthaler, Brand Leadership
  • Philip Allmendinger, Planning Theory 2002 Palgrave Macmillan
  • David R. Andrews, Keynes and the British Humanist Tradition
  • William F. Arens, David H. Schaefer, Michael Weigold, Essentials of Contemporary Advertising
  • Akin Arikan, Multichannel Marketing
  • Paul Baines, Chris Fill, Kelly Page, Marketing
  • William O. Bearden, Richard G. Netemeyer, Handbook of Marketing Scales: Multi-Item Measures for Marketing and Consumer Behavior Research
  • Judi Bevan, Trolley Wars : The Battle of the Supermarkets

Външни препратки