Къса позиция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Къса позиция, или още къса продажба, (на английски: short (selling)) е продажба на нещо, което не притежаваш, с надеждата да го купиш в бъдеще на по-ниска от продажната цена, с което да реализираш печалба. По-общо казано, с тази терминология се наричат ​​всички видове на финансовите операции, извършени с намерение за получаване на печалба след тенденция или низходящото движение на цените на ценни книжа (акции, инструменти, стоки).

Същност

Графика на къса позиция

В действителност, тези ценни книжа, обикновено се осигурява от банка или финансов посредник,и по време на къси продажби, са незабавно предоставена от техния доставчик на продавача на късо и веднага след това се продават от него.Ако при закупуването цената на акциите намалее инвеститорът ще бъде на печалба,и обратното ако цената се повиши ще бъде на загуба. По тази причина късата продажба е, когато фондовите пазари са в криза, оттам и името "къси", защото исторически спадове на финансовите пазари са с по-кратка продължителност и са по-малобройни, отколкото възходящите фази. Късите продажби са чисто спекулативен тип финансова операция и са ориентирани към хоризонта на краткосрочни инвестиции. За това по принцип не е препоръчително да се използват като инвестиционна техника за средно-срочен и дългосрочен план.

Късите продажби се подчиняват на строги правила, едно от които е, че преди продажбата трендът на акциите трябва да е възходящ. Те позволяват да печелите и от падането на даден курс.

История

Първият случай на къса позиция датира от 1609 г.,когато Исак Ле Майре (един от основните акционери на холандската Източно-индийска компания) продава повече акции на компанията ,отколкото притежава,като се обзалага че до една или две години цената на акциите ще спадне.Но това негово предположение не се сбъдва и цените на акциите се повишават .Исак Ле Майре не е в състояние да изкупи обратно акциите ,за да ги продаде .Тогава местните власти вземат решение да забранят късите продажби.

През 1838 г. ,брокер от Ню Йорк ,Яков Лилтън,решава да продаде на къса позиция акциите на компанията „Ери” (Erie),тъй като ги считал за много скъпи. Доставката на акциите била планувана от шест до дванадесет месеца по-късно.Някой от враговете му,знаейки че той рано или късно ще трябва да получи такива ценни книжа се втурнали масово да ги купуват ,за да има покачване в цените в опит за кратко свиване на пазара.Поради тази причина местните власти ограничили срока за доставка до 60 дни.

Друго историческо събитие свързано с късите продажби е недостатъчната оценка на броя на акциите в обръщение ,това е една и от причините за Паниката през 1907.През 1937 след като Великобритания,а по-късно и САЩ отменя конвертируемостта на лева в злато ,властите забранили късите продажби

През 1938 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) прие “Uptick”-правило, което позволява късите продажби само на цена, по-висока или равна на предишнaта, тази разпоредба е в сила до 2007 г.

През 2010 г. гръцката икономическа криза, предизвикана нови мерки за ограничаване на късите продажби .По-конкретно, Германия едностранно реши да забрани непокритите къси продажби на държавни облигации на Eврозоната.

Вижте още

Източници

  • Франк Фабози,Джон Уили и Синове,Ню Джърси, Къси продажби:Стратегии, рискове и награди 2004
  • Бароните на Уоу-стрийтската консултантска група,юли 31,2010
  • Регламент на Европейския парламент и Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, Брюксел, 10 февруари 2012 г.
  • В преследване на късите непокрити продажби,Официален вестник за закона и бизнеса,Ню Йорк ,Пролет 2009
  • FOREX за начинаещи - За начинаещи
  • Моите къси продажби, статия

Външни препратки