Критични фактори

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Krf.png

Критични фактори са тези дейности, които компанията трябва да извършва добре, за да се справи с конкурентните сили в индустрията. Веднъж, след като фирмата извърши анализ на конкурентните сили, работещи в индустрията, следва да се идентифицират факторите, които са критични за успеха на бизнеса. Тук напълно се проявява законът на Парето – успехът в 20% от областите, гарантира 80% от успеха на бизнеса.

Същност

При потребителските стоки, където стоките не са диференцирани и клиентите са чувствителни към цената, надпреварата при конкурентите е интензивна и ценовата конкуренция е силна. За да се направи печалба тогава, когато сметките са тънки, компаниите трябва да продават големи количества. Критични фактори в такава индустрия ще бъдат икономиките в развитие. Високо конкурентна фирма ще трябва да има голям производствен капацитет, за да произвежда големи обеми стоки при най-ниски разходи, така че да може да продава стоките си на най-ниската пазарна цена, за да спечели максимален пазарен дял. Този участник в конкуренцията преследва обща стратегия за лидерство. Всяка индустрия има ограничен брой критични фактори за успех. Понякога само един фактор за успех е критичен, особено във високо конкурираща се с разходите среда. Като правило три или четири фактора са от критична важност, а няколко други са по-маловажни.

Общоприети критични фактори за успех

Разбиране на пазара

 • чувствителност към променящите се пазарни нужди
 • разбиране защо и как купуват клиентите
 • иновативен отговор на клиентските нужди
 • клиентска лоялност
 • свързване на маркетинга с производството
 • инвестиция в растящи пазари
 • разбиране кога да пренасочваме ресурси от стари към нови продукти
 • дългосрочно виждане за развитието на пазара и ресурсите
 • възможност да се определят и достигнат сегментите на пазара
 • да се идентифифицира и ползват глобалните пазарни възможности
 • покритие на продуктовата линия
 • къси срокове за разработка и маркетинг на нови продукти
 • идентификация и позициониране за задоволяване на клиентските нужди
 • предимства от уникално позициониране
 • силен бранд имидж и познаваемост
 • разбиране и познаване възможностите на конкурентите
 • готовност да бъдат формирани междуфирмени коалиции

Маркетинг променливи

 • покритие на дистрибуцията, скорост на доставка и особености
 • коопериране в търговски отношения
 • ефективност на бюджета за реклама
 • величина на промоциите и влияние
 • брой на персонала по продажбите и производителност
 • клиентско обслужване и обратна връзка
 • високо качество на продукта
 • ниски разходи
 • възможност да се доставя висока стойност на потребителите
 • голям бюджет за маркетинг

Взимане на решения

 • качество на пазарното проучване
 • силата на информацията
 • аналитична способност
 • развитие на човешките способности
 • да се привлича най-добрия персонал
 • управленски възможности и опит
 • възможност за взимане на бързи решения и адекватни дейтвия
 • организационна ефективност
 • систематично усъвършенстване на основата на минали стратегии

Вижте още

Източници

Външни препратки