Кредит

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Банков кредит, това е изключителна и активна банкова сделка. Условно казано, има публичен характер - само банката по занятие отпуска заеми на широката публика (за разлика от холдинга).

Същност

Чл. 430 дава определение: договор, с който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел при определени условия и срок, а заемателят да ползва сумата според уговореното и да я върне след изтичането на срока. Договорът за кредит може да бъде:

  • Двустранен. Страните са кредитодател (банка) и заемател. Кредитодтател може да само банка или клон на чуждестранна банка. Договорът се сключва по предложение на заемателя.
  • Възмезден (винаги лихвоносен).
  • Консенсуален.
  • Формален – писмена форма за действителност (чл. 430, ал. 3).
  • Каузален договор - винаги се отпуска с оглед определена цел за ползване. Използването в нарушение на това изискване води до неблагоприятни последици за заемателя - следователно, целта е съществен елемент.
  • Договорът винаги е срочен (обикновено има междинни срокове).
  • По дефиниция е обезпечен.

Вижте още

Източници

Външни препратки