Корелация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
A scheme of correlation.
Характеристики на зависимостите и мястото на корелационната зависимост сред тях.

Корелацията представлява отношение между членове, при което от единия логически следва другият.

Същност

Статистиката изучава зависимостите, проявяващи се в масовите явления. При тях връзката между явлението “фактор” и явлението “резултат”  се съдържа във всеки отделен случай, но  може да бъде доловена само на базата на масово наблюдение. Единствено тогава се елиминира влиянието на случайните фактори и се проявява  закономерната връзка между изучаваните явления. Целта на голяма част от научните изследвания се състои в разкриване на факторите на спортното постижение, изграждане на модели за оптимизирането и прогнозирането му. За решаване на проблеми от подобен характер се използват статистическите методи за изследване на зависимости. Понятието зависимост  означава връзка между две или повече променливи величини. Когато зависимостта е изразена математически, тя се нарича функция. Най-общият аналитичен вид на една зависимост е: Y=f(X), където X и Y са метрично скалирани променливи:

Основните характеристики на зависимостите са  вид, форма и сила. Тъй като те са изучавани в бакалавърската степен, на фигурата е направено съвсем кратко тяхно описание.

Вижте още

Източници

  • Riccardo Rebonato - Volatility and Correlation
  • A. D. McNaught and A. Wilkinson - Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"); Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997)
  • Peter Y Chen (Colorado State University) and Paula M Popovich (Ohio University) - Correlation Parametric and Nonparametric Measures; 104 pages SAGE Publications, Inc © 2002
  • Philip Bobko - Correlation And Regression: Applications For Industrial Organizational Psychology And Management (Hardcover)
  • B.V.K. Vijaya Kumar, (Carnegie Mellon University); and Abhijit Mahalanobis, (Lockheed Martin);and Richard Juday - Correlation Pattern Recognition

Външни препратки