Кооперативни игри

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Кооперативните игри са игри, които се наблюдава групово разпределение на силите по играчи.

Същност

В коалиционните игри е важно не само как коалицията от играчите ще получи сумарната си печалаба, но и как тя ще бъде разпределена (по отделно) между играчите (кооперативен доход). Нека J = {1,2,..., n} e множеството от всички играчи. Произволно наредено множество S J се нарича коалиция. Характеристичната функция на игра с n играчи се нарича реална функция V(S), определна на всички коалиции S J, ако за произволни непресичащи се коалиции S и T е в сила неравенството:

(1) V(S)+V(T) < или = V (S обединено с T),V(0) Числото V(S) е гарантирано математическо очакване на печалбата на играчите от коалицията S, действаща съвместно против обединените играчи от коалицията J \ S. Двойката: Г=(J,V), Където J=(1,2,...,n) – множеството на играчите, а V(S) (V(0)=0) – характическата функция, се нарича класическа кооперативна игра или само кооперативна игра с n играчи. С помоща на метода на математическата индукция от наравенството (1) се получава следното неравенство: (2) Vsc.jpg Където (i=1,2,….k) са непресичащи се коалиции. Следователно:

234567.jpg

Като По нататък с x(S) ще се означава , а с H – всички дележи.

Доминиране

Dom.jpg

Вижте още

Източници

  • Adam M. Brandenburger, Barry J. Nalebuff, The Right Game : Use Game Theory to Shape Strategy
  • Len Fisher, Rock, Paper, Scissors. Game Theory in Everyday Life
  • McCain. Roger A., Game Theory. A Nontechnical Introduction to the Analysis of Strategy
  • Barry J. Nalebuff, Adam M. Brandenburger, Co-opetition
  • Бойко Иванов Атанасов, Количествени методи в управление на бизнеса
  • Вихрен Бузов, Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии
  • Татьяна Сергеевна Булышева, Константин Александрович Милорадов, Михаил Альфредович Халиков, Моделирование рыночной стратегии предприятия: курс лекций и практических заданий
  • Дмитрий Дмитриевич Вачугов, Владимир Рафаилович Веснин, Наталья Александровна Кислякова, Практикум по менеджменту : Деловые игри
  • Камен и др. Каменов, Делови игри,тестове и казуси по теория на стопанското управление
  • Авинаш Диксит, Бари Нейлбъф, Изкуството на стратегията

Външни препратки