Анализ на съдържанието

от Администрация и управление
(пренасочване от Контент анализ)
Направо към: навигация, търсене

Контент анализът се определя като „анализ на явното и скритото съдържание на определен обем от съобщен материал чрез класификация, таблици, диаграми и оценяване на ключовите символи и теми, за да се установи неговото значение и вероятният ефект”.

Същност

Обект

Основен обект на контент анализа са медиите. Изследванията на медиите се характеризират с мултидисциплинарност. Самите медии са сложно и многоаспектно явление. Те имат своя институционална структура, икономически аспект (приходи, разходи), реклама и PR. Всяка медия си има своя история, архив, уебсайт и т.н.

Медиите имат разнообразни и различни структурни аудитории, които представляват огромен изследователски интерес в най-различни аспекти. Претенциите на аудиторията, формиране на общественото мнение, какви сегменти се обуславят и пр. Съществуването на медиите е обвързано с различни юридически и законови правила и норми.

Тази сложност и многоаспектност на медиите при изследването на масовата комуникация предполага използването на различни техники, методи и науки.

Естествено, напълно възможно е някакво конкретно изследване на масовата комуникация да се осъществи с методите и техниките на една наука. Обикновено по-конкретни и малки проблеми.

Значение

Контент анализът използва своя собствена методика за изследване на информацията, по която се правят изводи и заключения относно съдържанието на информацията. Чрез този анализ текста може да бъде разчленен така, че най-малката негова частица да носи в себе си свойствата на цялото, т.е. да бъде знак-стимул.

Контент анализът е систематичен метод за изучаване на информацията. Той се прилага за изследване на характеристиките на самата информация и за изучаванана свързаните с тази информация социални обекти и явления.

Вижте още

Източници

  • Юлия Илчева, “Контент анализът и изграждането на интелектуални карти в обучението по физика”
  • Проучване на Alpha research, “Темата “корпоративна социална отговорност” в българските медии”
  • Klaus H. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology
  • Robert Philip Weber, Basic Content Analysis (Quantitative Applications in the Social Sciences)
  • Kimberly A. Neuendorf, The Content Analysis Guidebook

Външни препратки