Конкуренция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
konkurenciq.
Конкуренция

Конкуренцията възниква и се развива заедно със стоковото производство и потребление. Терминът “конкуренция” произлиза от латинската дума “co cure”, което означава бягам към целта. В ежедневната лексика, тя има смисъл на съперничество между хората за постигане на определена цел.Тя поражда предприемчивост, рационалност, изобретателност в действията на стопанските субекти.

Същност

Конкуренцията е сложно икономическо явление, както по своята същност и съдържание, така и по формaите на своето проявление.Нейната същност се изразява чрез следните основни функцияи: информационна, стимулираща и контролираща.

Информационната функция на конкуренцията се изразява в това, че в хода на конкурентната борба, тя информира пазарните участници за съотношението между търсене и предлагане, като база за вземане на пазарни решения.Стимулиращата функция на конкуренцията се изразава в това, че всеки участник се стреми към подобряване на пазарните поведения.Конкуриращата се изразява в това, че чрез нея непряко се влияе върху пазарното поведение.

Вижте още

Източници

  • Michael E. Porter, On Competition, Updated and Expanded Edition
  • James H. Case, Competition: The Birth of a New Science
  • Bruce C. N. Greenwald, Competition Demystified: A Radically Simplified Approach to Business Strategy
  • Willie Pietersen, Strategic Learning: How to Be Smarter Than Your Competition and Turn Key Insights into Competitive Advantage
  • Renée Mauborgne and W. Chan Kim, Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant

Външни препратки