Компютърна симулация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Компютърна симулация, компютърен модел, или изчислителен модел е компютърна програма, или мрежа от компютри, която се опитва да симулира абстрактен модел на дадена система.

Същност

Компютърните симулации са се превърнали в полезна част от математическо моделиране на много природни системи по физика (изчислителна физика), астрофизика, химия и биология,на човешки системи в областта на икономиката, психологията и социалната наука и в процеса на инженеринг на нови технологии.

История

Компютърната симулация е разработена успоредно с бързия растеж на компютъра, следвайки първото й мащабно използване по време на проекта "Манхатън" през Втората световна война за моделиране на процеса на ядрената детонация. Това е симулация от 12 твърди сфери, използвайки алгоритъма Монте Карло. Компютърната симулация често се използва като допълнение към, или замяна на системите за моделиране, за които просто завършена форма на аналитични решения не е възможна. Има много различни видове компютърна симулация, но общата характеристика, която всички те имат, е опитът да се създаде представителна извадка за модел, в който пълно изброяване на всички възможни състояния на модела би било възпрепятстващо или невъзможно. Компютърните модели първоначално са били използвани като допълнение за други инструменти, но тяхната употреба по-късно става доста широко разпространена.

Приложение

Компютърните симулации са използвани в широк спектър от практиката като например:

 • анализите на разпространението на замърсители на въздуха използват моделиране на атмосферната дисперсия;
 • проектиране на комплексни системи като системи за самолети, както и логистични системи;
 • проектиране на шумови бариери за намаляване на шума от пътищата;
 • полетни симулатори за обучение на пилоти;
 • прогнозиране на времето;
 • поведението на структури (като сгради и индустриални части) под стрес и други фактори;
 • проектиране на промишлени процеси, като химически предприятия за преработка;
 • резервоарна симулация за петролния инженеринг за моделиране на подземните резервоари;
 • симулационни инструменти на производствените процеси;
 • робот симулатори за проектирането на роботи и алгоритми за контрол на роботите;
 • Трафик инженеринг за планиране или проектиране на части от уличната мрежа от единични възли през цели градове до национална пътна мрежа, виж например VISSIM.
 • моделиране на автомобилни катастрофи за тестване на обезопасителните механизми в нови автомобили;

Вижте още

Източници

 • Ron White and Timothy Edward Downs, How Computers Work (9th Edition)
 • Brett McLaughlin, What Is HTML5?
 • Henry Beam Piper, The Cosmic Computer
 • Steven Levy, Hackers: Heroes of the Computer Revolution - 25th Anniversary Edition
 • Morris Rosenthal, Computer Repair with Diagnostic Flowcharts: Troubleshooting PC Hardware Problems from Boot Failure to Poor Performance, Revised Edition

Външни препратки