Организация

от Администрация и управление
(пренасочване от Компания)
Направо към: навигация, търсене

Организация е структура , възникваща в резултат на преднамерена договореност за обединяването на усилията на хора, които работят за постигането на определена цел. Самата дума е с гръцки произход и означава средствo , начин ,инструмент. Или, с помощта на организацията могат да се постигнат някакви цели.

Същност

В този смисъл всяка една организация притежава поне няколко ключови символа:

 • Хората на организацията – какво знаят и могат да правят добре, кои са основателите на организацията и каква е тяхната компетентност.
 • Мисията и целите на организацията – знаят ли се от обществото, от служителите на организацията, значими и важни ли са, успяват ли да ангажират служителите (да създадат съпричастие у тях).
 • Структурата на организацията (“скелетът” на организацията) – от която зависи организацията на работа, координацията, яснотата кой, какво, къде, кога, с кого ще прави, включително и цялостните взаимоотношения по повод изпълнението на целите и мисията на организацията.
 • Възприятията, нагласите, ценностите на хората в организацията, включително и на собствениците – в смисъл как възприемат средата, в която организацията им работи, адаптивни ли са към следата, какви са нагласите към работата, която извършват, към потребителите, към конкурентите.

Като процес организацията е проявление на обществената дейност, възникваща на оснава на общественото разделение на труда

Като състояние организацията е вътрешно присъсща на всяка система. Степента на организираност на системата трябва да съответства на степента на организираност на околната среда. Добре организираните системи са ефективно управляеми. Една система е организирана когато:

 • са определени границите на системата и са установени колко и какви подсистеми и образуващи елементи тя включва.
 • са определени характериктиките на образуващите елементи.
 • е изяснен начинът на взаимодействие между елементите.

Организационността е начин, осигурявящ на системата възможност да се съхрани като цялостно образуване. Повишаването й изисква:

 • Изучаване на потребностите от информация за състоянието на околната среда.
 • Определяне на степента на зависимост на системата от състоянието на околната среда.
 • Определяне на относителната значимост на различните външни условия.
 • Оценка на състоянието на околната среда.
 • Прогнозиране на измененията на околната среда. Изучаването на околната среда има изключително важно значение за приспособляемостта на организацията.

Вижте още

Източници

 • Енчо Костов Костов, Икономика и организация на производството и обслужването в общественото хранене
 • Геннадий Борисович Кочетков, ЭВМ в управлении американским бизнесом: Организация проектирования и использования информационных систем
 • Робърт Крейвън ; Перев. с франц. Светла Атанасова, Нов старт за вашия бизнес
 • Състав. Галя Герчева - Несторова, Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване
 • А. Г. Рындин, Организация финансового менеджмента на предприятии
 • Светлана Гр. Садовничая, Виктория Ив. Шевченко-Марсель, Организация разработок новой техники
 • Ed. by Станка Величкова, Дим. Каменов, Самоуправление и фирмена организация

Външни препратки