Код

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Код може да се отнася до:

Математика

Биология

Информатика

  • Изходен код - метод за програмиране.
  • ASCII - Американска стандартна таблица със знаци за обмен на информация.
  • Отворен код - концепция (подход) в проектирането, разработката и дистрибуцията на софтуер, позволяваща свободен достъп до софтуерния код.
  • 12-те правила на Код - система от правила, които определят критериите за оценка на даден софтуер.
  • Двоичен код - система от символи и правила, чрез които може да се изобрази всяко число.
  • Теория на кодиране - изучаване на свойствата на кодове и тяхната годност за конкретно приложение.

Комуникация

Икономика

  • Баркод - система за кодиране на стокови единици в промишлеността и търговията.
  • QR код - специфичен двумерен баркод.
  • Икономически код - представлява класификация на различни дейности, процеси и наименования по определени критерии.