Клирингова къща

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Клиринговата къща, наричана още уравнителна камара или разчетна палата представлява самостоятелно юридическо лице, което играе ролята на банка за борсовата търговия.

Същност

Клиринговата къща осигурява система за разплащане (клиринг), гарантира изпълнението на сключените сделки, уравнява сметките между клиринговите членове, наблюдава обема на сключените сделки, уведомява членовете на борсата и обществото за откритите позиции и контролира поведението на участниците в борсовата търговия.

История

Първата клирингова къща е създадена през 1870г. във Филаделфия с цел да улеснява търговията и да помага при разплащанията.

Пример

Всеки фючърсен контракт се съблюдава от клиринговата къща. Например, ако в края на деня брокерът съобщи на клиринговата къща за покупката на 100,000 бушела майска пшеница и общи продажби на 50,000 бушела от същата пшеница,то той ще има нетни задължения в размер на 50,000 бушела майска пшеница . Ако приемем, че това е единствената позиция на брокера във фючърси и че маржинът на клиринговата къща е шест цента за бушел, това означава,че брокерът трябва да е депозирал мин. $ 3.000 в своята маржин сметка. Тъй като всички членове са длъжни да извършват сделките си през КК и трябва да поддържат достатъчно средства за покриване на своите дебитни салда, КК е отговорна за изпълнението на техните договорите в срок.

Вижте още

Източници

  • Clearing house
  • Форекс
  • Марчев, А., А., Лекционен курс по дисциплината“Моделиране и прогнозиране в управлението”, Университет за Национално и Световно Стопанство, София
  • Per V. Jenster and David Hussey - Company Analysis: Determining Strategic Capability (Hardcover - June 15, 2001)
  • Babette E. Bensoussan and Craig S. Fleisher - Analysis Without Paralysis: 10 Tools to Make Better Strategic Decisions (Hardcover - June 18, 2008)

Външни препратки