Класификация на публичните разходи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Публичните разходи могат да се класифицират в няколко групи.

Според характера на публичните блага

 • текущи разходи - за издръжка на бюджетната сфера;
 • капиталови разходи - за придобиване и създаване на дълготрайни активи.

Според функциите

 • разходи за общо държавни служби - изпълнителна и законодателна власт, наука, обща служба;
 • отбрана и сигурност;
 • образование;
 • здравеопазване;
 • социално осигуряване и грижи - пенсии, помощи, преквалификация;
 • жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство;
 • дейности по почивно, културно и религиозно дело;
 • икономически услуги - горива и енергия, селско стопанство, гори, транспорт и т.н.;
 • други.

Според параграфите

 • заплати,
 • осигурителни вноски,
 • стипендия,
 • храна и други.

Вижте още

Източници

Външни препратки