Информационен процес

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Proces1.jpg

Информационния процес е съвкупност от последователни действия (операции), извършвани с данните (данни, първична информация, сведения, факти, идеи, хипотези, и т.н.) за получаване на необходимата за реализиране на поставената цел информация. Информационните процеси винаги протичат в някаква система (социална, социотехническа, биологическа и т.н.)Информационните процеси, осъществявани по определена информационна технология и в организационна среда се явяват база за извършване на информационна дейност от човека.

Същност

Proces2.jpg
Proces3.jpg

Управлението в своята дълбока същност е информационно въздействие и взаимодействие, което включва:

 • получаване на информация в органа на управление (входяща информация)
 • преработване на информацията (систематизиране на информацията по определени критерии; съставяне на варианти; програмиране на взетото решение)
 • предаване на информацията (програмата за изпълнение)
 • обратна връзка

Всеки информационен процес се представя с помоща на четири основни информационни дейности :

 • Събиране на информация от външен източник ;
 • Разпространяване на информацията към външни потребители ;
 • Съхраняване на информация ;
 • Праработване (обработка, преобразуване ) на информацията.
 • Предназначение на информационните процеси

Информационните процеси и информацията се изучават от информатиката. Основна задача, която се решава в рамките на науката информатика е създаването на подходи, методи и средства за прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят.

Процесът стои в основата на жизнеността на всяка система. За да се специфицира се:

 • прави се дърво на целите в системата
 • определят се процесите, които реализират тези цели
 • определят се функциите и дейностите,които ги реализират
 • определят се ресурсите, необходими за тяхната реализация

Вижте още

Източници

Външни препратки