Иновация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Иновацията (латински: novatio) е употребата на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, базирайки се на (ново) приложение на науката и/или теxниката.

Същност

Терминът иновация произлиза от латинското „novatio“, и преведен дословно Innovatio означава „по посока на изменението“. Самото понятие innovation се появява за първи път в научни изследвания през 19 в. Нов живот понятието получава в началото на 20 в. в научните трудове на австрийския икономист Йозеф Шумпетер, който описва нововъведенческите процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Според Шумпетер под понятието “нововъведение” се разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и форми на организация в производството. Крайният резултат от процеса е създаване на нов продукт, услуга, процес или форма на организация.

In.gif

Иновацията може да се опише по-добре от позициите на търсенето като фактор, който изменя ценностните характеристики и равнището на удовлетворение, които получават клиентите от предлаганите продукти. Аналогични процеси протичат и в социалната и икономическа сфера. Пример са така наречената покупателна сила, която става много важен ресурс в икономиката, тъй като я преобръща от насочена към предлагането в ориентирана към търсенето. Тази покупателна сила е внесена от новатор-предприемач. В основата на всяка иновация винаги лежи идея за промяна, която може да повиши производителността в дадена сфера -понякога научно откритие или изобретение.

За да започне този процес е необходимо фокусиране върху нужната полезност на идеята и пътят за нейната реализация. Внедряването на идеята в практиката е най-важния, но и най-сложен етап, който може да прекъсне иновационния процес. За успешното реализиране на една иновация са необхoдимо още обществена потребност и разбиране на новото; инициатива и упорита личност или група хора-предприемачи, които да движат процеса; подкрепа от страна на ръководството; подходяща организационна среда; достатъчно ресурси (време, средства) и т.н.

Вижте още

Източници

Външни препратки