Иновативност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Иновативността е способността да създаване нещо ново – идея, продукт, стока, технология, производствени методи и т.н. Може да се тълкува и като : правене на нещата по нов начин, намиране на нови приложения в използването на стари неща, обновяване на използването на даден продукт.

Същност

Иновативността отразява всичко ново, което може да донесе развитие и повече печалби за бизнеса.

Създаването на изцяло нов продукт без алтернатива до момента се нарича “новост”, но често се замества с “иновация”.Понятието “иновация” се свързва с надграждане и усъвършенстване.

„Осъществяване на нова идея, която създава стойност”, Иновационна мрежа САЩ.

Пресечна точка на откритие и прозрение, водеща към създаване на социална и икономическа стойност.”, Национален институт по иновациите, САЩ.

”Развитие на нови идеи и тяхното икономическо приложение като нов продукт или процес.”, Департамент на търговията и индустрията, U.K.

“Разработка и внедряване на нови продукти, на нови приложения, на нов начин на производство, предлагане и продажба, на нови методи на управление, чрез които се създават нови ценности и формират значителни промени в обществото и икономиката”. Закона за стимулиране на изследванията и разработките приет в Япония през 2007 година

Следователно понятието „иновации“ трябва да свързваме с бизнеса, икономиката, пазарите и бързото развитие. Иновации има там, където има нови идеи; където има хора, готови да потребяват новата идея; където има печалби и развитие.

Вижте още

Използвана литература

Външни препратки