Източници за финансиране на инвестиции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Осигуряването и набавянето на свободни парични средства за инвестиране по своята същност е процес на финансиране.

Същност

Източниците на финансиране на инвестициите са разнообразни,но могат да се обособят в две основни групи:

  • Вътрешни - източници за финансиране са неразпределена печалба на предприятието, амортизационни отчисления и постъпления от продажби на ненужни и негодни дълготрайни материални активи (ДМА).

Инвестирането и финансирането са тясно свързани процеси.Те водят до непрекъснати промени в баланса на предприятието. Промени в обема и структурата на инвестициите предизвиквзт изменения в актива на баланса,а промените в обема и структурата на финансирането водят до изменения в пасива на баланса.

Вижте още

Източници

  • Graham, Benjamin and David Dodd (1951). Security Analysis. McGraw-Hill Book Company. ISBN 007144829.
  • Kevin A. Hassett (2008, 2nd ed.). "Investment," The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty.
  • Цветков,Цветан и Георгиев,Иван ‚“Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции“(1997)
  • Николова,Надежда,“Основи на финансите“(2009)

Външни препратки