Издаване на облигация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Отначало облигации са издавали само държавата, общините и други публично-правни тела, но след Втората световна война и особено през последните десетилетия започват все по-активно да прилагат облигационни заеми и от големите предприятия. Така възникват и се утвърждават т.нар. индустриални или корпоративни облигации.

Същност

Издаването на облигации чрез публично предлагане може да стане след две години. От регистрацията на ТД и приемането на двугодишен счетоводен отчет от общото събрание. Това изискване отпада за облигации издадени или гарантирани от държавата или банки.

По правната си същност издаването на облигации е форма на публичен заем за потребление. Като АД е заемател а облигационерите са заемодатели.

От икономическа гледна точка инвестирането в акции е средство за финансиране на АД, а облигациите средство за кредитиране.

Издаване на облигации включва :

 1. Решение на Общото Събрание , на Съвета на директорите или Управителния Съвет ако са упълномощени
 2. Откриване на подписка, се публикува в ДВ
 3. Записване на облигации
 4. Да е налице емисионен договор между АД и някоя банка или инвеститор посредник

Вижте още

Източници

 • Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi, The Matematics of Financial Modeling and Investment Management
 • Величко Адамов, Стоян Проданов, Инвестиции
 • Маргарита Петрова Главева, Конвертируеми корпоративни облигации
 • В. Н. Едронова, Е. А. Мизиковский, Учет и анализ финансовых активов
 • В. Н Игнатущенко, А. М Шитов, Государственные облигации: как вкладывать деньги и получать доход
 • Иновационни практики в публичните финанси : Науч.-практич. конф., Варна, 4-5 ноем. 2004 г.
 • Марк Левинсън ; Прев. от англ. Иванка Дилкова, Финансови пазари
 • Тодор Стефанов Недев, Борси и борсови сделки
 • Надежда Николова, Основи на финансите

Външни препратки