Извънборсов пазар

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Извънборсов пазар (Over the counter market), представлява неформална мрежа от брокери и дилъри, които търгуват помежду си, използвайки електронна система за поръчки. Извънборсов пазар, наречен „пазар на гише“, включва покупко-продажбата на акции извън фондовите борси.

Същност

Извънборсовите пазари – на тях се търгуват ценни книжа, които не се котират на борсата. Продавачите и купувачите не са в личен контакт. Съществуват и неорганизирани извънборсови пазари, на които са търгуват ценни книжа чрез брокерски компании. Извънборсовите пазари са т.нар. "неофициални" борси, на които се котират ценни книжа, чиито емитенти не отговарят на високите изисквания за котиране на централните борси.

Извънборсовите пазари функционират на основата на съвременна, високоразвита съобщителна мрежа, която пренася информация за цените, по които фирмите купуват или продават ценни книжа на контрагенти, разпръснати по цялата страна. Самите сделки се сключват по телефона и телекса.

Въпреки, че се търгува с ценни книжа, котирани на фондовите борси, по-голяма част от извънборсовите сделки са с обект некотирани ценни книжа

Клиенти

Клиенти на извънборсовия пазар са малки компании, които не притежават голям капитал и акциите им не отговарят на изискванията за включване в списъка на фондовата борса. Освен тях, на извънборсовия пазар се предлагат и акции на големи корпорации като: Apple Computer, Microsoft, MCI, Jaguar и други.

Причина за това са както по-ниските такси за включване в списъците, така и възможността за разширяване на пазара. Статистиката показва, че около една трета от общия брой на обикновените акции се търгуват на извънборсовия пазар, а не на фондовите борси. За разлика от фондовата борса, тук операциите не се извършват в определена зала,а с помощта на телефон или друг вид комуникационна система.

Система за котиране

В САЩ се използва "Автоматизирана система за котиране на Националната асоциация на дилърите с ценни книжа - NASDAQ". Системата действа от 1971 г. и поддържа база с котировките на ценните книжа, дадени от голям брой брокер-дилъри които осъществяват пазара на ценните книжа на над 4,000 компании. В зависимост от обема на сделките и интереса от страна на инвеститорите акциите, търгувани на извънборсовия пазар се разделят на четери групи.

Вижте още

Източници

Външни препратки