Извличане на знания от данни

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Най-опростено процеса може да се представи така.

Извличането на знания от данни („data mining” или на български „дълбане на данни”) възниква в края на двадесети век с цел решаване на някакъв конкретен изследователски проблем. По същество се изразява в събиране на огромно количество данни от съответен харектер.

Същност

Тази информация се анализира с помощта на специален софтуер и постепенно се отделя това, което може да бъде полезно за решаването на проблемната ситуация. Data mining se свързва с невронните мрежи и изкуствения интелект и се основава на идеята за премахване на субективния фактор в ролята на човека. Като краен резултат от процеса се очаква да се открият определени тенденции и знание относно този въпрос.

Приложение

  1. Привличане на нови клиенти
  2. Запазване на настоящи
  3. Изоставяне на нови клиенти
  4. Анализ на потребителската кошница
  5. Видове промоции

Пример

Американски супермаркет решава да използва възможностите на софтуерния продукт Oracle да анализира локалните модели на покупка. Те откриват, че когато мъжете купуват пелени в четвъртъците и съботите, те най-често купуват и бира. По–нататъшния анализ показва, че тези купувачи пазаруват най-вече в съботите своите основни продукти, а в четвъртъците те пазаруват отделни покупки като бирата и пелените. Изследователите решават да използват тази информация, за да увеличат приходите си и местят щандовете с бира по-близо до тези на пелените, с което си гарантират по-завишените продажби.

Вижте още

Източници

  • Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)
  • Jiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)
  • Robert Nisbet, John Elder IV and Gary Miner, Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications
  • Matthew A. Russell , Mining the Social Web: Analyzing Data from Facebook, Twitter, LinkedIn, and Other Social Media Sites
  • Philipp K. Janert, Data Analysis with Open Source Tools

Външни препратки