Избор на алгоритъм за нелинейна оптимизация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Изборът на алгоритъм за нелинейна оптимизация зависи от няколко условия.

Същност

Основни изисквания за избора на алгоритъм са:

 • Сходимост.
 • Бърза сходимост - получаване на решение за кратко време с малък брой изчисления на целевата функция.
 • Малка заемана памет от програмата на ИМ.
 • Лесна подготовка на условията на задачата за алгоритъма и минимална входна информация за работата на програмата.
 • Сигурно изпълнение на критерия за спиране на търсенето съобразно зададената точност.
 • Изпълнение на всички ограничения, наложени от задачата.
 • Универсалност.

Изборът на алгоритъм може да бъде насочен към следните групи задачи:

 • Задачи за едномерно търсене (n = 1);
 • Задачи за многомерно търсене (с малка n = 4 ÷ 5, средна 5<n<20 и голяма размерност n > 20);
 • Задачи с пълна и непълна информация за параметрите в математичния модел;
 • Задачи в барицентрично, Декартово или смесено пространство на управляващите параметри;
 • Задачи с непрекъснати, дискретни и смесени управляващи параметри;
 • Задачи със зададена или незададена начална точка при търсене на оптимума;
 • Задачи със зададена абсолютна или относителна точност на локализация на екстремума по всеки управляващ параметър.

Вижте още

Източници

 • Юрий Данаилович Зубенко, А. А. Ильин, Оптимизация решений производственных задач: На примере АСУ
 • Златка Иванова, Красимира П. Стоилова, Тодор А. Стоилов, Портфейлна оптимизация - информационна услуга в Интернет
 • Семен Ефимович Ильюшонок ; Отг. ред. А. И. Тянутов, Оптимизация темпов и пропорций развития аграрно-промышленного комплекса
 • Прев. от англ. Ю. Н. и др. Печерский, Оптимизация и обработка данных:Математические исследования
 • Прев. от англ. В. Л. Марков, Оптимизация планов производства
 • Андрей Станиславович Плещинский, Оптимизация межфирменных взаимодействий и внутрифирменных управленческих решений
 • Станислав С. Скрипниченко, Оптимизация режимов полета по экономическим критериям
 • Стоян К. Стоянов, Методи и алгоритми за оптимизация

Външни препратки