Закон за данък върху добавената стойност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност (ДДС). Законът можете да намерите тук.

Обект на облагане

С данък върху добавената стойност се облагат:

  • всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
  • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
  • всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
  • всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон;
  • вносът на стоки.

Вижте още

Източници

Външни препратки