Видове задачи

от Администрация и управление
(пренасочване от Задача)
Направо към: навигация, търсене

Могат да се обособят няколко типа различни задачи.

Математическа

Математическата задача анализира и решава даден проблем или ситуация с помощта на методите на математиката. Много важно условие за всяка една задача, преди да започне да се търси решението й, е да бъде анализиран източникът на прoблема, с каква информация разполагаме и какво се търси вусловието на задачата. Има множество разновидности на математическите задачи, с които човек се сблъсква по време на обучението си в училише, по-късно и в университет, а дори и в ежедневието. Разнообразието от математически задачи е голямо, тъй като те се отнасят до всеки един раздел на математиката: алгебрични, геометрични, дробни, транспортни и много други, като към тези раздели задачи спадат допълнително други подтипове задачи.

Логическа

От безброй векове [логическите задачи са представлявали интерес за човека. Те се предлагат в различни форми, но съществуват 3 основни вида логически задачи: класически логически проблеми, визуални логически пъзели и за нестандартното мислене.

Класически логически задачи

Този тип логически задачи се считат са най-лесният от трите вида и за него може да се мисли като за „стъпало” към решаването на по-сложни задачи. Изпозлването на математически и логически съждения ще спомогне за намирането на верният отговор.

Визуални логически пъзели

Може да включват оригинални произведения на изкуството, превърнати в пъзел. За решаването на тези задачи понякога е необходимо използването на молив и хартия. Нестандартното мислене е в полза за решаването на тези задачи, но не е задължително.

Задача за нестандартно мислене

Те изискват най-абстрактно мислене и могат да бъдат много сложни. Въпреки, че условието на задачата е кратко, решението им изисква задълбочено мислене, излседване на всяка дума от условието и падане на всякакви мисловни задръжки.

Автентична и традиционна

Автентичната задача е задача, поставена пред студенти с цел да оцени способността им да прилагат стандартни знания и умения за реалния свят

Задачата се приема за автентична, когато 1) учениците трябва да конструират своите собствени отговори, а не да избират от предоставени и 2) задачата, репликира предизвикателства от реалния свят.

Автентична оценка, за разлика от по-традиционни оценка, насърчава интегрирането на преподаване, обучение и оценка. В модела "традиционата оценка" преподаването и ученето често са разделени от оценката, т.е. изпитването се прилага след придобиване на знания или умения. В автентичните задачи, когато са представени с реални проблеми за решаване, студентите се учат в процеса на разработване на решението, преподавателите спомагат на процеса и решения на студентите на проблема стават оценка на това колко добре студентите могат да прилагат по значение понятията, които са научили до момента на решаване на задачата.

Друг пример, че автентични оценка, обикновено се различават от традиционните оценка по отношение е разделянето им на компоненти. Разбира се традиционните оценки, както и автентични оценки, се различават значително във формите, които приемат.

Традиционна отговори на задачи

Автентична отговори на задачи

Избор на отговор изпъняващ тази задача

Скалъпен

Взет от реалният живот

Припомняне/ Припознаване

Изграждане/ Прилагане

Структуриран от учител

Структуриран от учениците/студентите

Косвени доказателства

Преки доказателства

Маркетингова

Маркетингът е важна предпоствака за успешното позициониране продукцията на дадена организация на желаният от нея пазар. За да се случи това е необходимо маркетинговият отдел на фирмата изпълнява следните задачи, които да доведат до успешното решаване на, по-мащабни за фирмата, задачи:

Oрганизационна

Организационните задачи са тези, които изпълнява фирмата за постигането на фирмените си цели и стратегия. Организационните задачи могат да се класифицират според степента на важност за организацията. Всяка организация сама определя своите организационни задачи, които са съобразени с етиката на фирмата, с целите, мисията и визията й. Организционните задачи се извършват в отделите на фирмата, като вътрешно- отделните задачи се разпределят според йерархията в отдела, уменията на отделните служители и отговорността, която им е поверена. От особено значение за качеството на завършените задачи е как и на кого ще бъдат зададени. Оценката от изпълнението на задачите може да се извърши своевременно от прекия ръководител (по-високопоставен служител), да се получи след определен период от време или да бъде дадена от външен експерт. за да продължава един служител да изпълнява съвестно и правилно задачите си е желателно, той да бъде поощряван (материално или морално) като по този начин ще се увеличи ефективността и ефикасността на изпълняваните от него задачи.

Вижте още

Източници

  • Deirdre Haskell, Anand Pillay, Charles Steinhorn - Model Theory, Algebra and Geometry, Cambridge University Press , 2000
  • Louis J. Billera, at al. - New Perspectives in Algebraic Combinatorics, Cambridge University Press, 1999
  • Anthony Hilton and John Talbot - Surveys in Combinatorics
  • Albert Nijenhuis and Herbert Wilf - Combinatorial Algorithms for Computers and Calculators ©1978-2007
  • Edward A. Bender and S. Gill Williamson - Foundations of Combinatorics with Applications ©2006 468 pages
  • Tom Siegfried - A Beautiful Math: John Nash, Game Theory, and the Modern Quest for a Code of Nature ©2006

Външни препратки