Жизнен цикъл на продукта

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Жизненият цикъл на продукта представлява целият процес от въвеждането му на пазара, до спада в неговите продажби.

Разработване

На първо място, преди да се въведе даден продукт на пазара се правят известни инвестиции:

 • Фирмата не генерира приходи и работи на обща загуба
 • Правят се големи разходи за R&D (Research and development)-научни изследвания и развитие

Въвеждане на пазара

Jiznen.jpg
 • Продажбите са ограничени по обем и пласментът расте бавно
 • Фирмата трябва да насочва маркетинговите си усилия към разработване на пазара
 • Използват се инструменти за популяризиране (стимулиране на първата покупка)
 • Разходите, свързани с R&D все още са значителни
 • Разходите за изграждане на система за дистрибуция са големи
 • Поради значителните разходи фирмата работи на загуба от дейността
 • Общият финансов резултат от проекта е отрицателен

Стратегии

 • Стратегия на интензивен маркетинг (висока цена, големи разходи за стимулиране на продажбите).

Цел: проникване и установяване на пазара. Приложение: потребителите не са осведомени за продукта и не го познават; потребителите са готови да платят висока цена за продукта; има конкурентен продукт.

 • Стратегия на изборно проникване (висока цена и ниски разходи за стимулиране на продажбите).

Цел: висока печалба на единица продадено изделие. Приложение: потребителите са осведомени за продукта; готови са да платят висока цена; липса на конкуренция.

 • Стратегия на широко проникване (ниска цена на продукта, високи разходи за стимулиране на продажбите).

Цел: завоюване на значителен пазарен дял. Приложение: достатъчно голяма поглъщаемост на пазара; потребителите са слабо информирани за продукта; не биха платили висока цена за продукта; има конкурентни продукти; възможност за икономии от мащаба.

 • Стратегия на пасивен маркетинг (ниска цена, незначителни разходи за стимулиране на продажбите). Цел: висока печалба. Приложение: висока поглъщаемост на пазара; потребителите са добре осведомени за стоката; не биха платили висока цена за продукта; няма конкуренция.

Нарастване на продажбите

 • Продажбите са относително големи и нарастват с бързи темпове
 • Появяват се първите имитатори, което води до поява на вътрешноотраслова конкуренция
 • Продуктът е достатъчно популярен, поради което разходите за популяризиране и стимулиране намаляват
 • Маркетинговите усилия се насочват към повишаване на привързаността към марката

Стратегии

 • Фирмата може да започне плавно повишаване на цената
 • Приходите са по-големи от общите разходи и фирмата формира положителен финансов резултат от проекта
 • Mодификация на продукта. Фирмата може да избере между високо равнище на печалбата или голям пазарен дял. Модификацията може да бъде с цел подобряване на продукта (диференциране) или адаптиране на продукта към нови пазари (сегментиране). Включва: подобряване качеството на продукта; модернизация; подобряване на естетическите свойства.

Насищане на пазара

 • Пласментът е голям но забавя темповете си на нарастване и през втората подфаза показва първи признаци на намаляване
 • Конкуренцията достига максималните си размери
 • Асортиментът се разнообразява и се появяват първите модификации
 • Продажните цени започват да се понижават
 • Инвестициите в реклама и стимулиране на продажбите нарастват
 • През първата фаза от цикъла печалбите са значителни и устойчиви във времето, но през втората започват да спадат

Спад

 • Продажбите и печалбите намаляват
 • Пазарът се свива
 • Допълнителните разходи нарастват
 • Лансират се стратегии за развитие на продукта

Вижте още

Източници

Външни препратки