Ефект на Фишер

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Повишаването на очакваната инфлация не следва да предизвиква автоматично повишаване на номиналните лихвени проценти.

Същност

Според Фишер, очакваната реална норма на печалбата проявява тенденция към стабилност във времето, тъй като тя зависи от такива дългосрочни фактори като производителност на капитала, обем на спестяванията в икономиката и др.

Следователно промяната в инфлационната премия има вероятност да се отрази на номиналния лихвен процент в краткосрочен план. Номиналният лихвен процент ще се увеличи в пълен размер с очакваното увеличение на темпа на инфлация и ще се намали с пълния размер на очаквания спад в инфлацията.

Вижте още

Източници

Външни препратки