Ефективност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Изпълнението на или способността за изпълнение на работа с по-малко разходи на време и усилия се нарича ефективност.

Същност

Важно е още в самото начало да се направи разграничение между понятията ефективност и ефикасност, които често пъти се бъркат едно с друго. Ефективност се отнася до това колко компетентно е свършена работата, а ефикасността се отнася до това колко време се изразходва за конкретна работа. Ефикаснотта се определя без да се влияе от направените разходи. Човек може да бъде ефективна и неефикасн или неефективен и ефикасен. Желателно е ефикасността и ефективността да си сътрудничат, за да водят до успехи и да позволяват на дадената организация да се разраства. Ефективността се смята за по-важна защото без нея работата никога няма да бъде завършена. Ефикасността може да се научи и развива толкова дълго, колкото е необходимо.

Вижте още

Източници

  • М. Александров Ефективност на рекламата
  • Ст. и др. Стоилов Международна специализация на производството: Въпроси на ефективността
  • Иван Ангелов Методология за определяне на икономическата ефективност на инвестиционни проекти
  • Тодор Ангелов Икономическа ефективност на капиталните вложения в страните членки на СИВ
  • Гарабед Ардашес Минасян Междуотраслови връзки и ефективност

Външни препратки