Етапи на създаване на иновация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Eтапи на реализация на иновация.

Етапите на създаване на иновация са четири.

Етап 1: Желание за промяна

За да се породи желание за промяна е необходимо да е налице някаква принуда. Напърво място това е конкуренцията. Принуда за промяна може да бъде и възникнала или предстояща криза в организацията. Пазарни, политически и законодателни промени също оказват влияние върху работата на фирмите и голяма част от тях започват да търсят начин, за да бъдат по-успешни. Друг вид принуда могат да бъдат и научните открития, защото оказват въздействие върху конкурентноспособността на всяка фирма.

Етап2: Създаване на нова идея

Желанието за промяна води до търсене на решение, в следствие на което възникват множество идеи. За да бъде създадена нова идея е необходимо: хора с творчески подход към проблемите и активни в намиране на решенията и подходяща среда, в която да могат да разгърнат творческия си потенциал. На този етап се генерират голям поток от идеи посредством творческото мислене и креативността. Голямо приложение намират евристичните методи.

Етап 3: Реализация на новата идея на пазара във вид на продукт, услуга, процес

Това е самият процес на осъществяване на идеята и нейното реализиране на пазара.

Етап 4: Печалба и нова стойност

Процеса на получаване на дивиденти от дейността по иновирането.

Вижте още

Използвана литература

Външни препратки