Етапи на метода "Дърво на решенията"

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Дървото на решенията се осъществява в няколко етапа.

Етапи

 1. Дефиниране на проблема, който ще се решава точно, ясно и конкретно.
 2. На лист хартия се рисува квадрат, като проблема се записва в него.
 3. От квадрата се правят стрелки към дясната страна на листа. Всяка от стрелките съответства на дадено решение. Записва се ясно и кратко формулирано решението по дължината на стрелките. При по-разгърнати решения се правят стрелките по-раздалечени една от друга и се записва необходимата информация.
 4. Ако резултатът от дадената идея - решение е несигурен, непосредствено след стрелката се прави малко кръгче. В случай, че решението води до решаване на друг проблем, непосредствено след стрелката се рисува квадратче. Квадратите представляват възникнал проблем, който трябва да бъде решен, стрелките са генерирани решения на проблема, а кръгчетата предствляват несигурни решения. Ако решението не води до нововъзникнал проблем, мястото след стрелката остава празно.
 5. Цел на метода е да се генерират възможно най-много решения по поставените проблеми.
 6. Етап на анализ. В него внимателно се разглежда всяко квадратче и кръгче и се прави подробен анализ.
 7. Етап на оценка. На този етап се прави оценка на всички дадени решения по проблемите. Тук трябва да се прецени, коя от дадените възможности е най-ценна за вас.
 8. Етап “стойностен измерител”. Определя се паричната стойност за всеки възможен резултат. Трябва да се прецени реално колко ще струва, в случай че се избере това решение. В случай, че се комбинират няколко дадени решения, се сумират получените крайни стойности за всяко от тях.

Схема на етапите

Durvo na resheniqta4.jpg

Вижте още

Източници

 • Introduction to Data Mining and its Applications, S. Sumathi, S. N. Sivanandam, In series: "Studies in Computational Intelligence" No. 29, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, North Carolina, 1996.
 • Chapman, Ch., St. Ward, Project Risk Management – Processes, Techniques and Insights, John Wiley & Sons, 1997.
 • Godeth, Michael, Scenarios and Strategic Management, Butterworth Scientific, London, 1987.
 • Pollack-Johnson, Bruce, Matthew J. Liberatore, Project Planning Under Uncertainty Using Scenario Analysis, Project Management Journal, March 2005.
 • Saaty T., K. Kearns, Analytical Planning. The Organization of Systems, Pergamon Press, 1985).
 • Schnaars, Steven, Paschalina Ziamou, The Essentials of Scenario Writing, Business Horizons, July-August 2001.
 • Smith, Pr., Managing Risk as Product Development Schedule Shrink, Research-Technology Management Sep/Oct, 1999.
 • Top Eleven Ways to Manage Technical Risk, Department of the Navy, USA, 1998
 • Vertzberger, Yaacov., Y., Making and Taking Risky Decisions, Nordic Journal of International Studies, v. 33, 1998.
 • Manning, Ñ., P. Raghavan, H. Schultze. Introduction to Information Retrieval, Web Information Systems and Technologies. Springer Berlin Heidelberg, 2009.
 • Chen, L. and Ê. Sycara WebMate: A Personal Agent for Browsing and Searching, 1998, Carnegie Mellon University.
 • Claire Cardie, Nicholas Nowe. Improving Minority Class Prediction Using Case Specific Feature Weights. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning, July 08-12, 1997
 • Daniel Jurafsky and James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice Hall series in artificial intelligence, 2000.

Външни препратки