Елементи на стойностната верига на първични дейности

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Стойностната верига на първични дейности има няколко основни елемента.

Логистика на входящите материални потоци

При тази дейност компанията получава материали от доставчиците й. Те се складират до момента в който ще се използват при производството на продукта. Материалите се придвижват и вътре в организацията. Има се предвид материалите получени от организации доставчици, които са готови за преработка за да се получи крайния продукт.

Операции

Това са дейностите, при които материалите се обработват или сглобяват. Отделни операции може да включват например обслужването по стаите в един хотел, пакетирането на книги или видео касети от един онлайн търговец на дребно, или окончателната настройка на двигателя на нова кола. Суровините и получените материали се обработват, за да се получи крайния продукт. На този етап се добавя стойност към продукта при придвижването му по производствената линия.

Логистика на изходящите материални потоци

Продуктите вече са произведени и сега трябва да се пратят по снабдителната верига до търговците на едро, на дребно и до крайния потребител. След като продуктите вече са произведени, те са готови за разпределение към разпределителни центрове, към търговците на едро, търговците на дребно или към потребителите.

Маркетинг и продажби

На този етап организацията подготвя своите оферти, които трябва да задоволят нуждите на целевите потребители. Тук ударението пада много силно върху маркетинговата комуникация и промоционалния микс. Маркетингът трябва да се увери, че продуктът е изпратен към правилната потребителска група. Маркетинговият микс се използва, за да се определи една ефективна стратегия, а на целевата група потребители се съобщава какво е конкурентното предимство на продукта с помощта на промоционалния микс.

Обслужване

Тук са включени всички области на обслужване като инсталиране, обслужване след продажбата, обработка на рекламации, обучение на потребителите и други подобни дейности. След продажбата на продукта или услугата какви поддържащи услуги предлага организацията. Това може да се прояви под формата на обучение на потребителите след продажбата и даването на гаранции за продукта. Всяка една от гореизброените дейности или няколко от тях може да се окажат важни, за да може фирмата да получи конкурентното предимство, за което говори Портър в книгата си.

Поддържащи дейности

Поддържащите дейности се явяват в помощ на първичните като помагат на компанията да получи конкурентно предимство

Снабдяване

Тази функция се занимава с всички дейности по закупуването на изходните материали, услуги и стоки. Целта е да се осигури най-ниската възможна цена за покупката на възможно най-доброто качество. Тези дейности касаят аутсорсинга (компоненти или операции, които обикновено се извършват в компанията се предоставят за извършване на външни организации) и електронно пазаруване (използване на информационна технология за снабдяването). Отделите, които се занимават с тази дейност, трябва да осигурят суровините за компанията и да намерят най-добрата цена за тях. За тази цена трябва да се получи възможно най-високото качество суровини.

Технологично разработване

Технологията е важен източник за получаване на конкурентно предимства. Компаниите трябва да въвеждат иновации, с които да намаляват стойността и да защитават и поддържат конкурентното предимство. Това може да включва технологията на производството, маркетингова дейност по Интернет, безотпадъчно производство, управление на връзката с потребителите, и много други технологични разработки.

Използване на технология за получаване на конкурентно предимство вътре в организацията

Това е изключително важен фактор в днешната технологично мотивирана бизнес среда. Технологията може да се използва при производствения процес за намаляване на себестойността на продукта, добавяйки стойност към него, в развойните отдели за разработката на нови продукти, или като се използва Интернет да се даде на потребителите достъп до продуктите онлайн.

Управление на човешките ресурси

Служителите в една компания са скъп и жизнено важен ресурс. Една компания трябва за управлява набирането и подбора на работници, обучението им и тяхното развитие, и накрая заплащането им и възнаграждения за тях Движещата сила на управлението на човешките ресурси трябва да са мисията и целите на компанията. Организацията трябва да наеме, обучи и помогне да се развият подходящия персонал, ако иска тя да успее да осъществи целите си. Персоналът ще трябва да е мотивиран и да бъде заплатен по пазарна цена, ако организацията иска да го задържи в компанията и да получава добавена стойност от тях. Вътре във обслужващия сектор, например, въздушните линии, този който може да предложи конкурентното предимство, е персоналът.

Инфраструктура

Тази дейност включва и се задвижва от корпоративното или стратегическо планиране. Към нея са Системата за Управление на Информацията и други механизми за планиране и контрол, такива като счетоводния отдел. Всяка организация трябва да се увери, че финансите й, правната й структура и структурите на управлението работят компетентно и помагат на компанията да се развива. Както се вижда, стойностната верига включва цялата организация и се отнася до това как първичните и поддържащите дейности да са в синхрон и да работят компетентно и ефективно, за да може организацията да получи най-доброто конкурентно предимство.

Вижте още

Източници

 • Michael B. Stroh - A Practical Guide to Transportation and Logistics
 • David J. Piasecki - Inventory Accuracy: People, Processes, & Technology
 • Joseph L. Cavinato - The Purchasing Handbook: A Guide for the Purchasing and Supply Professional
 • Thomas E. Johnson - Export/Import Procedures and Documentation (Export/Import Procedures & Documentation)
 • Donald F. Wood - International Logistics
 • Mike Ledyard - Keeping Score: Measuring the Business Value of Logistics in the Supply Chain
 • Frank Reynolds - Managing Exports: Navigating the Complex Rules, Controls, Barriers, and Laws
 • Ronald H. Ballou - Business Logistics/Supply Chain Management and Logware CD Package (5th Edition)
 • William J. Augello - Transportation, Logistics, and the Law William J. Augello
 • Kent N. Gourdin - Global Logistics Management: A Competitive Advantage for the 21st Century
 • Thomas J. Goldsby - Lean Six Sigma Logistics: Strategic Development to Operational Success
 • Michel Baudin - Lean Logistics: The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods
 • Jeffrey P. Wincel - Lean Supply Chain Management: A Handbook for Strategic Procurement

Външни препратки