Експерт

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Expert.
Експерт

Експертът е специалист, даващ мнение или заключение при разглеждане на някакъв проблем или въпрос .

Същност

Експерт е участникът в екип , който има най-много (от всички останали участници) опит , експертни познания , изпитани практически умения в отделна професионална област и с това допринася най-много за постигането на екипната цел .

Специфичното в поведението на експерта е , че той винаги е уверен в това , което говори и в това , което прави . Много добре осведомен е за новости и факти в областта , в която работи . Говори убедително и внушава истинско доверие в колегите си . Рядко са случаите , в които някой би се усъмнил в съвета или информацията , която експерта дава.

Положителни страни

Приносът на експерта за изпълнението на екипната цел е , че той осигурява екипа с редки специализирани знания и умения за продукта , който екипът иска да създаде .

Експертът прави изследване по важен въпрос,което се нарича експертиза . Избраният експерт трябва да е независим и да представи резултатите в дадения му срок . В България експертизи се изготвят от експерти в дадена област или от оценителски асоциации .

Слабости

Слабостите на експерта могат да бъдат неговата праволинейност и неотстъпчивост от изказаните от него позиции . Това често пъти притеснява колегите в екипа , които желаят да изкажат мнение , независимо , че не са експерти .

Вижте още

Източници

  • Експерт
  • Иван Душанов, Димитър Радонов, Съдебни експертизи
  • Камен Костакиев, Новата наредба за експертиза на работоспособността
  • Достена Ангелова Лаверн ; Прев. от фр. Стилиян Деянов, Експертите на прехода
  • Татяна Лекова Патентна експертиза - норматинни актове и практика

Външни препратки