Екип

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Екип е малка група от хора, която възниква (създава се) по специален повод, нейните участници са еднакво силно съпричастни към постигането на обща цел и работят заедно в постоянна взаимна зависимост помежду си, за да изпълнят целта.

Същност

Думата “екип” не е синоним на думата “група”. Резултатите от научните изследвания и открития за груповото поведение още в началото на ХХ век показват, че в групата може да има и сътрудничество, и обща работа, и взаимна зависимост. Екипът не е просто съвкупност от хора (служители, колеги, партньори), които работят заедно. Една група от хора наричаме “екип” само тогава, когато са налице две характеристики на тази група:

 • Обща цел;
 • Взаимна зависимост между хората при изпълнение на техните работни задачи;

Общата цел (цели) и взаимната зависимост на група от хора са двете причини, поради които е необходимо да се създава и развива екип.

Разлика между екип и група

Екипът е различен от групата, защото притежава четири специфични характеристики, за разлика от групата:

 1. Много ясни обстоятелства около неговото създаване и това са неструктурираните, нерутинните проблеми и задачи, както и силният натиск от външната среда (конкуренти, потребители) и спешна корекция на показателите за ефективност на компанията.
 2. Специфична екипна структура, която включва строги изисквания за големина на екипа, участниците, баланс на ролите, които участниците изпълняват, специфични екипни ценности (норми) на работа, силно съпричастие към екипната цел, силно доверие и изявено лидерско поведение.
 3. Специфичен механизъм на работа, който се изразява в обща работа (всички заедно) за постигане на целта, силна интерактивност между участниците, силна зависимост на ефективността на работа от конкретни фактори.
 4. Нужда от специфична среда за екипа – институционализиране на екипа в структурата на компанията, овластяване на екипа, “напасване” на организационната структура, култура и практики на управление на човешките ресурси към спецификата на екипа.

Според Katzenbach и Smith (1993) eкипът и екипната работа имат големи преимущества, в сравнение с индивидуалната работа и груповата работа. Той постига три необичайни резултата, които нито индивидите, нито групите от индивиди могат да постигнат.

Това са:

 • Необичайният екипен продукт, който не е по силите на отделен служител или група от служители (напр. цялостна концепция за нов продукт, координация между отдели, иновация, проект).
 • Мощен принос за ефективността и конкурентоспособността на компанията, което не е по силите на отделен служител или една група.
 • Мощно развитие на професионалния и личностен потенциал на участниците в екипа в сравнение с другите традиционни форми за развитие на служителите в компанията.

Вижте още

Източници

 • Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable (J-B Lencioni Series)
 • Христова, Т., Тодор Христов, Симеон Христов, 10-те златни правила за работа в екип, София, “Сиела”, 2006
 • Patrick M. Lencioni, The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else In Business

Външни препратки