Доходност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Разликата между покупната цена и продажната (или номиналната стойност, изплащана на падежа) представлява доходът, който инвеститорът в съкровищни бонове получава в абсолютна сума.

Същност

Доходността зависи от размера на отстъпката, при която инвеститорите купуват съкровищни бонове и продължителността на времето, през което съкровищните бонове ще бъдат притежавани преди техния падеж. За разлика от краткосрочните ДЦК доходът по средносрочните и дългосрочните ДЦК се получава под формата на лихва. Поради тази причина доходите от различните ценни книжа рядко се котират при една и съща база и следователно рядко са съпоставими директно.

Вижте още

Източници

  • Уолш, К., „Ключовите коефициенти в мениджмънта”, ИнфоДАР
  • W. Edward Olmstead, Options for the Beginner and Beyond: Unlock the Opportunities and Minimize the Risks
  • Sheldon Natenberg, Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques
  • Lawrence G. McMillan, McMillan on Options (A Marketplace Book)

Външни препратки