Дериватив

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
derivatives_pyramid-3.jpg

Дериватите са инструменти, чиято стойност зависи от стойността и динамиката на друга ценна книга, индекс или инвестиция.

Същност

Дериватите, наричани още производни ценни книжа, представляват финансови инструменти, носещи права и задължения, отнасящи се до други активи, или инструменти, определени като базови, което се съдържа и в самото им наименование. Правата, които дериватите представляват, се отнасят до покупката или продажбата на базовия инструмент. Дериватите възникват в отговор на необходимостта от управление на риска на все по-динамично развиващите се финансови пазари. Те имат за цел да ограничат риска чрез извършване на срочни сделки, така че съществуващият риск по някоя предварително сключена сделка да се сведе до минимум. Широкото им използване е свързано и с максимиране на печалбата от дадена операция. Сред най-често ползваните видове деривати са опциите, суаповете, фючърситеи фоурдите.

Вижте още

Източници

  • John Hull, Introduction to Futures and Options Markets (3rd Edition)
  • Phelim P. Boyle, Feidhlim Boyle, Derivatives : The Tools That Changed Finance
  • Alfred Steinherr, Derivatives The Wild Beast of Finance: A Path to Effective Globalisation?
  • Philippe Jorion, Robert Roper, Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County. The Largest Municipal Failure in U.S. History
  • Merton H. Miller, Merton Miller on Derivatives (Wiley Investment)

Външни препратки