Дедуктивен подход за бизнес изследвания

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Дедуктивният подход е логически подход за извличане на закономерности, протичащ “отгоре надолу”, т.е. от общото към конкретното.

Същност

Реално това е проучвателното БИ - примерно чрез интервю в организацията (това е вид пилотно проучване, дълбочинно интервю, вторични данни) (чрез структурирани и неструктурирани интервюта и след това, после проучване какво казва литературата (пак вторичните данни) по въпроса). Това ще помогне да дефинираме проблема по специфично и да очертаем възможни променливи, които може да оказват влияние върху проблема. (проучването на литература - предишни проучвания по въпроса/проблема - ни помага да не изпуснем някоя важна променлива, която преди е било установено, че влияе върху проблема.

Вижте още

Източници

  • Uma Sekaran, Research methods for business

Външни препратки