Графично представяне на PEST анализ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

PEST анализът е рамка, която стратезите използват за да сканират външната макро среда, в която организацията оперира.

Същност

PEST е съкращение от следните фактори:

  • Political (Политически)
  • Economic (Икономически)
  • Social (Социални)
  • Technological (Технологични)

Факторите PEST играят важна роля при избора на стратегия. Те са извън контрола на фирмата и трябва да се считат или като заплахи или като възможности. Важно е да се отбележи, че макро икономическите фактори могат да се различават в различните континенти, страни и дори региони. Затова PEST анализа обикновено се изготвя на ниво - страна.

Изготвянето на PEST Анализ е относително просто и може да бъде извършено по време на семинар, чрез използване на техниката ''brainstorm.  Използването на PEST Анализа може да варира от стратегическо планиране на фирмата, през маркетингово планиране, до планиране развитието на определен продукт. Като варианти на PEST Анализа, понякога се използва SLEPT (+ Legal - правни фактори) или STEEPLE Анализ (Социално/демографски; Технологични, Икономически, Природни, Политически, Правни и Етични фактори). В някои случаи географските фактори могат да имат важно въздействие. Целта на ПЕСТ анализа е да се идентифицират, проследят, прогнозират и оценят промените, осъществяващи се в политическата, икономическата, социално-културната и технологичната среда на фирмата. Като правило тези промени въздействат върху целия отрасъл. Събитията, които предизвикват тези промени се наричат движещи сили.

Pestanaliz.jpg

Вижте още

Източници

  • David Williamson, Peter Cooke, Wyn Jenkins, and Keith Michael Moreton - Strategic Management and Business Analysis (Paperback - Dec. 31, 2003)
  • Erica Olsen - Strategic Planning For Dummies (Paperback - Oct. 30, 2006)
  • Babette E. Bensoussan and Craig S. Fleisher - Analysis Without Paralysis: 10 Tools to Make Better Strategic Decisions (Hardcover - June 18, 2008)
  • Per V. Jenster and David Hussey - Company Analysis: Determining Strategic Capability (Hardcover - June 15, 2001)

Външни препратки