Годишна ефективна норма на дисконтиране

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Годишната ефективна норма на дисконтиране е годишната лихва, разделена на капитала, който е лихвеният процент, разделен на 100% плюс лихвения процент.

Същност

Това е годишния дисконтов фактор, който ще бъде приложен към бъдещия паричен поток, за да се намери сконтото, извадено от бъдещата стойност, за да се намири стойността една година по-рано. Например, да предположим, че има съкровщен бон, който се продава за $95 и възвръща $100 след година. Нормата на дисконтиране според дефиницията е:

Formula1.png

Лихвеният процент, изчислен с 95 за основа е:

Formula2.png

За всяка годишен ефективен лихвен процент има съответна годишна ефективна норма на дисконтиране, спрямо средната формула:

Formula3.png

или обратнопропорционално:

Forumla4.png

където приблизителната сума се отнася за малкото i и d; а всъщност i d = id.

Вижте още

Източници

 • Сесил Джаксън, Финансовите измами на големия бизнес
 • Велко Джилизов, Невин Фети, Теменужка Костова, Процедури и приложни документи за търговци и юридически лица с нестопанска цел
 • Станислав Димитров, Корпоративни финанси 2010 Издателство на ВУЗФ
 • Ина Димитрова, Рефлексивност и социална онтология 2009 Критика и хуманизъм
 • Мина Димитрова, Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г.
 • Ренета Маринова Димитрова, Банки и банково обслужване
 • Теодора Димитрова, Персоналните финанси - основа за управление на личното богатство
 • Теодора Димитрова, Персонални финанси
 • Тадао Моримото, Большая банковская война: Система финансирования в Японии трещит по швам
 • Михаил Русков Моцев, Информационни технологии в публичните финанси
 • Ричард Мъсгрейв, Пеги Мъсгрейв, Държавни финанси
 • Ирина Николаевна Мысляева, Государственные и муниципальные финансы
 • Найден Найденов, Християн Танушев, Парични и капиталови пазари

Външни препратки