Глобализация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Глобализацията е процес на международна интеграция,процес на нарастване на политически,социални и културни взаимовръзки на хора, огранизации, продукти,световни възгледи и други аспекти на културата.Процесът на глобализация се възприема като премахване границите на държавите и създаването на единна общност.Глобализацията се характеризира със свободното движение на капитали,свободна търговия,създаването на световни организации и др.

Същност

Терминът „глобализация“ произлиза от думата Globаlize, което се отнася до появата на международна мрежа от социални и икономически системи. Един от най-ранните известни употреби на термина като съществителното име е през 1930 г. в публикация, озаглавена "Към новото образование“ .Подобен термин „corporate giants“, е въведен от Чарлз Тейз Ръсел през 1897 г. До 1960 г. двете понятия започват да се използват като синоними от икономисти и други социални учени. От самото си основаване, концепцията на глобализацията е вдъхновено от конкурентни определения и тълкувания, с предишни датираща от големите движения на търговията и империя в Азия и Индийския океан от 15-ти век насам. Поради сложността на понятието, изследователски проекти, статии и дискусии често остават фокусирани върху един аспект на глобализацията.

История

Някои учени поставят началото на глобализацията през Новото време,но други го свързват с името на Андре Гундер Франк-иономист,свързан с теорията на завиимостта. Франк твърди, че е съществувала форма на глобализация, тъй като повишаването на търговските връзки между Шумер и долината на р. Инд (цивилизация в третото хилядолетие пр. Хр)Критиците на тази идея твърдят, че тя се основава на по-широко определение на глобализацията Томас Фридман разделя историята на глобализация на три периода: Глобализация 1 (1492-1800), Глобализация 2 (1800-2000) и глобализация 3 (2000-досега). 13-ти век- Световна система-Ранна форма на глобална икономика и култура, известна като архаична глобализация,съществувала през елинистическата епоха, когато комерсиализирани градски центрове били съсредоточени около оста на гръцката култура в широк диапазон, която се простирала от Индия до Испания с такива градове,като Александрия, Атина и Антиохия в центъра. Търговията е широко разпространена през този период и тогава за първи път се появява идеята за космополитна култура (от гръцки "Космополис", което означава "световен град"). Други пък възприемат ранната форма на глобализацията в търговските връзки между Римската империя, Партската империя и на династията Хан. Златният век на исляма също е важен ранен етап на глобализацията, когато еврейски и мюсюлмански търговци и изследователи установяват трайна икономика в Стария свят, в резултат на глобализацията на култури, търговия, знаниeзнания и технологии. Глобално значимите култури като захар и памук стават широко отглеждани в мюсюлманския свят през този период, а необходимостта от изучаване на арабски и завършване на Хадж създава космополитна култура. 19-ти век появата на глобализацията приближава към своята съвременна форма. Индустриализацията позволява евтини производства на битови предмети чрез икономии от мащаба, докато бързото увеличаване на населението запазва търсенето на стоки.След опиумните войни и завършване на британската завладяването на Индия, огромни популации от тези региони стават готови потребители на европейския износ. В този период районите Субсахарска,Африка и островите в Тихия океан бяха включени в световната система. Междувременно, завладяването на нови части на земното кълбо, по-специално Субсахарска Африка, от европейците дава ценни природни ресурси като гума, диаманти и въглища и спомогна за търговията и инвестициите между европейските сили , техните колонии и Съединените щати. Аспекти

Бизнес организации в световен мащаб

С подобренията в транспорта и комуникациите, международният бизнес се развива бързо след началото на 20-ти век. Международният бизнес включва всички търговски сделки (частни продажби, инвестицияинвестиции, логистика и транспорт), които се провеждат между две или повече региони, страни и народи извън тяхната политическа граница. Обикновено частните фирми задължават такива сделки с цел печалба.Тези сделки включват икономически ресурси като капитал, природни и човешки ресурси, използвани за международното производство на материални блага и услуги като финанси, банково дело, застраховане, строителство и други производствени дейности. Международните търговски споразумения са довели до образуването на многонационалните предприятия (MNE), компании, които имат световен подход към пазари и производство. Един MNE често се нарича мултинационална корпорация (МНК) или транснационална компания (ТНК). Добре известен МНК компании за бързо хранене като "Макдоналдс" и Yum Brands, производителите на превозни средства като General Motors, Ford Motor Company и Toyota, потребителска електроника компании като Samsung, LG и Sony, както и енергийни компании като ExxonMobil, Shell и BP. Повечето от най-големите корпорации оперират в няколко национални пазара. Фирмите твърдят, че оцеляването в новия глобален пазар изисква дружествата да си набавят стоки, услуги, труд и материали, за да обновяват постоянно своите продукти и технологии, за да оцелеят при засилена конкуренция.

Международна търговия

Абсолютното търговско предимство е налице,когато една страна може да произвежда стоки с по-малко разходи от единица продукция,отколкото би могъл да стори това нейният търговски партньор.По същата логика трябва да се внасят стоки ,в които тя има напълно неизгодно положение. Търговски споразумения,блокове и зони Специална икономическа зона (СИЗ) е географски регион, който има икономически и други закони, които са по-свободно пазарно-ориентирани, отколкото националното законодателство на страната. "SEZ" категория обхваща много области включително безмитни зони (FTZ), експортните индустриални зони (ЗОИ), свободните зони (FZ), индустриални паркове или индустриални имоти (IE), свободни пристанища, градски зони за предприемачество и др. Обикновено целта на структурата е да се увеличат преките чуждестранни инвестиции от чуждестранни инвеститори, обикновено международния бизнес или многонационална корпорация (МНК). Те са определени области, в които се облагат дружества много леко или изобщо не с цел насърчаване на икономическата активност. Свободни пристанища в миналото са били надарени с благоприятни митническите разпоредби, например, свободно пристанище Триест. Много често свободни пристанища представляват част от свободните икономически зони. Зона за свободната търговия е търговск блок, чиито страни-членки са подписали споразумение за свободна търговия, което премахва тарифи, квоти за внос и предпочитанията на повечето (ако не всички) стоки и услуги, които се търгуват между тях. Европейският съюз, например, конфедерация от 27 държави-членки, предвижда зона за свободна търговия и отворена граница.

Глобализация в икономиката

Икономическата глобализация е нарастващата икономическа взаимозависимост на националните икономики по целия свят чрез бързо увеличаване на трансграничното движение на стоки,услуги,технологии и капитал. Като се има предвид, че глобализацията на бизнеса е съсредоточена около намаляване на международните правила за търговия, както мита, данъци и други пречки, които потиска световната търговия, икономическата глобализация е процес на повишаване на икономическата интеграция между страните, което води до появата на световния пазар или на единен пазар в света.В зависимост от парадигмата,икономическата интегрция се разглежда като положително или отрицателно явление. Икономическата глобализация се състои от глобализацията на производството, пазари, конкуренция, технологии, корпорации и индустрии. Съвременни тенденции на глобализацията могат да бъдат до голяма степен от развитите икономики, интегриране с по-слабо развитите икономики, с помощта на преки чуждестранни инвестиции, намаляването на търговиятабариери, както и други икономически реформи и, в много случаи, имиграцията.

Вижте още

Източници

Външни препратки