Генерична стратегия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Майкъл Портър, създател на генеричната стратегия

Generic strategies (общи стратегии) – Това са основните подходи за стратегическото планиране, които могат да бъдат приети от всяка фирма, на всеки пазар, за да може индустрия да придобие по-голяма конкурентоспособност.

Същност

Трите основни маркетингови стратегии (които макар и различни, не са взаимоизключващи се) са: обособяване на стратегията; стратегия за фокусиране и стратегия-ниски разходи.

Фирмите, чрез своя опит и позиции, сами по себе си определят силните си страни. Този избор се нарича обща стратегия, защото не принадлежи на дадена фирма или индустрия, а зависи от собствения избор на отделните фирми. Таблицата по-долу илюстрира общата стратегия на Майкъл Портър:

Smp.jpg
  • Ръководен бряг на стратегията – Има за цел да призове затова, че ниската цена производител в промишлеността е за определено ниво на качество. Тогава фирмата продава своите продукти или на средните цени на промишлеността, за да спечели профил по-висок от този на конкуренцията, или под средните цени на промишлеността, за да спечели пазарен дял.
  • Разграничаването на стратегията – Призовава разработването на даден продукт или услуга, която предлага уникални качества. Благодарение на тях, потребителите оценяват и възприемат по различен начин продуктите на дадената фирма от тези на конкуренцията.
  • Съсредоточената стратегия е - Стратегия на тесен сегмент и в рамките на този сегмент се опитва да достигне до лидерството чрез диференциация.
  • Комбинация от общите стратегии - Тези генерични стратегии не са непременно съвместими една с друга. Ако една фирма се опитва да постигне предимство на всички фронтове, в този опит може и да не се постигне никакъв възход. Например, ако фирмата се отличава с предоставянето на много високо качествени продукти, поема твърде голям риск да изплува сама и да поеме лидерството в свои ръце.

Вижте още

Източници

  • Michael E. Porter - Competitive Advantage of Nations
  • David A. Aaker - Developing Business Strategies, 6th Edition
  • Harvard Business School - Strategy: Create and Implement
  • W. Chan Kim - Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested
  • Walter Kiechel - The Lords of Strategy: The Secret

Външни препратки